Nieuwsbrief JGR. 7 NO. 5 mei

De kalender: zie schoolagenda

 

E-mail:

In vorige info is aan u gevraagd om uw e-mail adres bij de groepsleerkracht kenbaar te maken. Tot op heden hebben niet alle leerkrachten de mailadressen in hun bezit. Nogmaals een vriendelijk verzoek uw e-mail adres kenbaar te maken. Mocht u dit bezwaarlijk vinden dan zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt altijd op www. gummarus.nl terecht voor de laatste info.

 

Correctie op vakantierooster:

( Haastige spoed zelden goed)

Herfstvakantie              24-10-2011       /           28-10-2011

Kerstvakantie               26-12-2011       /           06-01-2012

Voorjaarvakantie          20-02-2012       /           24-02-2012

Meivakantie                 23-04-2012       /           04-05-2012

Grote vakantie              02-07-2012       /           13-08-2012

Paasweekend               06-04-2012       /           09-04-2012

Hemelvaart                  17-05-2012       /           18-05-2012

Pinksterweekend          25-05-2012       /           28-05-2012

Schooljaar 2011-2012

In vorige info is u medegedeeld dat als gevolg van een terugloop in leerlingen en bezuinigingen  we afscheid moeten nemen van juf. Yolande. Dit heeft helaas ook consequenties voor het aantal groepen in schooljaar 2011-2012.  

De formatie schooljaar 2011 – 2012.

Groep leerkrachten Opmerkingen
1 – 2 A Marja en Carla  
1 – 2 B Brigitte en Rian  
1 – 2 C Ingrid en Sandra  
1 – 2 D Geeske en Sonja  
3A Rosalinda  
3B Edith  
4A Anouska en Ton  
4B Neeltje  
5A Jan Jacobs  
5B Iwan  
6A Will  
6B Joyce  
7B Marjoleine  
7A/8A Marieke  
8B Jack  
  Bernadette Verzorgt het bapo van Jack en compensatie op dinsdag
  Dorien Verzorgt samen met 7, 7/8 en 8 de lessen.
  Sabine Ondersteuning onderbouw met voorkeur voor de groepen 3 en 4..
Zorgteam Ria, Carla, Hilde  
Directie Marijn, Ton  
     

 

U ziet dat we in de bovenbouw gaan werken met een combi-groep 7-8. De leerkrachten van de groepen 6-7 zullen in overleg  met de leerkrachten van de groepen  8 en de combiklas 7/8 proberen om tot een zo evenwichtig mogelijk indeling van deze groepen te komen.

BUITENSPEELDAG

Zet het vast in je agenda. Op woensdag 1 juni 2011 is het Buitenspeeldag. Dit is hetzelfde als de Nationale Straatspeeldag maar dan met een nieuwe naam.

Door heel Nederland worden die dag verschillende straten voor het verkeer afgesloten.
Doel
Het doel van de Buitenspeeldag is kinderen een hele middag veilig op straat te laten spelen. Er is daarbij aandacht voor bewegen, samenspel en gezelligheid! Tussen 13 en 17 uur mogen er geen auto’s rijden in de straten die meedoen.
Opgeven
Misschien wil je jouw straat opgeven en heb je allerlei leuke ideeën. Vanaf maart kunnen je ouders jouw straat aanmelden voor de Buitenspeeldag 2011 via www.buitenspeeldag.nl

GESLAAGD!!

Wij feliciteren alle kinderen van de groepen 7. Zij hebben op 14 en 15 april zowel het theoretisch als het praktisch examen van verkeer met succes behaald!
Dank aan alle ouders die zich tijdens het praktijkexamen hebben ingezet. Verder willen we ook Paul Gabriels bedanken die namens de politie de diploma’s heeft uitgereikt.

Zwemkampioenschappen          

Na het behalen van de eerste plaats bij de open Bergse zwemkampioenschappen hebben we op tweede  Paasdag  meegedaan aan de regionale zwemkampioenschappen. Met fanatieke ouders, geweldige coaches, onze winnaars van de open Bergse zwemkampioenschappen en een prachtig spandoek gemaakt door groep 7 zijn wij op 25 april aan de start verschenen. Hier hebben de zwemmers van de Gummarusschool een prachtige prestatie neer gezet en zijn vierde geworden van Brabant!  Een hele dikke proficiat voor  Bas, Rick, Serella, Koen, Maureen, Job  en Tamara.

Ouderbedankochtend

Ook dit jaar willen wij weer alle ouders bedanken die ons dit jaar geholpen hebben. Bv. met sportdag, knutselen, klas poetsen enz. enz. Wij, maar vooral de kinderen, gaan dat dit jaar doen in de vorm van een ouderbedankochtend.  Deze ochtend is op woensdag 15 juni a.s. Noteer deze datum alvast in uw agenda. In de ouderinfo van juni komt nog nadere informatie.

Bij deze willen wij jullie herrineren aan het feit dat er een doorlopend project op onze school draait mbt het waarborgen van de verkeersveiligheid. Gelukkig zien we al enige verbetering, maar we zien ook dat er nog heel veel te verbeteren valt.

Er zult daarom nu steeds vaker politie bij onze school zien die controleerd of mensen zich aan de regels houden. Zij zullen u indien nodig ook aanspreken op uw verkeersgedrag of u vragen wat u van de situatie bij onze school vindt.

Na de vakantie zullen de groepen 7 en 8 worden door de politie worden ingelicht over het project en hopen we op die manier een grotere bewustwording te kijken van de problematiek. Wij hopen u dan ook meer te kunnen vertellen of de gemeente iets voor ons kan betekenen.

Wij willen u nogmaals vragen om te letten op uw eigen gedrag en dat van anderen rondom de school en zelf al maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten.

Alvast een fijne vakantie !

 Beste kinderen en ouders/verzorgers,

 Hier is de belangrijkste brief over het pleinfeest welke gaat plaats vinden op 18 juni 2011,

van 10.00u tot 14.00u op de Gummarusschool.

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben weer mogen meedenken en na het stemmen voor het goede doel van dit pleinfeest mogen we vertellen dat het WNF de winnaar is.

Het WNF is hiervan al op de hoogte gebracht en zijn gevraagd om jullie van te voren hierover te komen vertellen op school, jullie horen hier nog van!

Doordat er op deze dag allerlei activiteiten, workshops en versnaperingen tegen een ludieke prijs worden aangeboden blijft er ná aftrek van de door ons gemaakte kosten hopelijk                                 een leuk bedrag over om aan het WNF te overhandigen.

De hoogte van dit bedrag kan door alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s én buurtbewoners     worden bepaald door gezellig mee te doen.

Ná de meivakantie zal er in alle groepen langs gegaan worden met drie leuke knutsels waaruit de kinderen kunnen kiezen om vervolgens te maken tijdens het pleinfeest.

Ook kan er worden ingeschreven voor een workshop Streetdance of Drums Alive

De ouders krijgen voor bovenstaande een inschrijfformulier van hun kinderen mee uit school.

Dan nog even over de rommelmarkt, ook deze keer willen wij er een echte kinderrommelmarkt  van maken met spulletjes die echt alleen van kinderen afkomstig zijn.

SPEELGOED, KINDERKLEDING, BABY/KINDERKAMERSPULLEN etc.

Deze spullen kunnen worden weggezet in de loods uitsluitend in de week van 13 t/m 17 juni, graag even melden bij meneer Marijn.

De rommelmarktspullen worden verkocht door iemand van de leiding en ook de opbrengst hiervangaat naar het WNF.

Tot zover deze “belangrijke”  brief, we zien jullie toch ook op 18 juni 2011 op school?

 Groetjes van de werkgroep PLEINFEEST 2011