Nieuwsbrief JGR 7 no 4 april 2011

De kalender: zie schoolagenda

 

Ouderinfo:

Ook de Gummarus gaat mee met de digitalisering van de maatschappij. Dit houdt in dat de papieren versie van de ouderinfo gaat verdwijnen. De eerst volgende info zal dan ook via de mail verzonden worden. U wordt daarom verzocht om uw mailadres door te geven aan de leerkracht van uw kind. Naast de mailversie kunt u natuurlijk ook altijd voor de info terecht op onze website: www.gummarus.nl

Tevens schept dit de mogelijkheid dat ook de leerkrachten u van groeps-specifieke informatie kunnen voorzien. Enkele groepen zijn hier al meer bezig. Mocht u het mailadres van de leerkracht van uw kind niet hebben dan kunt u dat vinden op onze site. U klikt dan op de foto van de leerkracht. Mocht dit niet lukken dan kunt u uw adres mailen naar: gummarus@lpsnet.nl

 

Paasviering                       

Donderdag  21 april a.s houden wij onze paasviering op school.          

Zoals ieder jaar , is ook dit jaar de tjiets wedstrijd ( eitje tik) weer  een onderdeel van het programma.

Voor deze wedstrijd moeten de kinderen ’s morgens een hardgekookt ei mee naar school nemen.

 

Steenbergen, 28 maart 2011

Beste ouders/verzorgers,
De Gummarusschool  is, samen met 20 andere scholen in Nederland , uitgekozen als pilot-school door de Arbo-dienst.
Dit houdt in dat wij innovaties uittesten die wellicht ingevoerd gaan worden in het gehele basisonderwijs.
Dit in het kader van een zgn. schoolgezondheidsmeter.
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen van het basisonderwijs de houten zitting van de stoelen niet altijd als prettig ervaren.
Daar zijn door de Arbo dienst een aantal oplossingen voor bedacht waaronder het zitten op een door de leerlingen meegebracht kussen.
Dit dienen wij als pilot-school in de maand april uit te gaan testen.
De uitkomsten van dit onderzoek worden afgezet tegen een zogenaamd referentiebestand.
Dit betekent dat er elders in Nederland op 20 andere basisscholen ook wordt getest.
Deze gegevens vormen dan een landelijk gemiddelde.
Voor een betrouwbare uitkomst is het wenselijk dat het wordt uitgevoerd door de
groepen 1 t/m 8.

Wilt u daarom de kinderen vanaf vrijdag a.s. een kussen meegeven.
Er zijn wel enige restricties aan dit kussen verbonden.
· niet dikker dan 6 cm.
· Minimaal 25×25
· Maximaal 40×40

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Team Gummarusschool.

 

 

Zwemkampioen:

Bij de Open Bergse zwemkampioenschappen in zwembad de Schelp heeft  het zwemteam van de Gummarusschool ontzettend goed gezwommen. Ze hebben de eerste prijs gewonnen en zich daardoor geplaatst voor de regionale kampioenschappen die worden gehouden op 25 april in Bergen op Zoom. Wij wensen ons zwemteam: Bas, Rick, Serella, Koen, Maureen, Job en Tamara erg veel succes. Wij zijn super trots op jullie!

 

’t Gummeke zet Strienestad op de kaort!

Net voor de vakantie hebben we een geweldige carnavalsoptocht door Steenbergen-Zuid zien gaan. Er was weer veel werk gemaakt om een mooie optocht te laten zien aan het publiek dat massaal is komen kijken hiernaar. De jury heeft het weer heel moeilijk gehad. De groepen 1 t/m 4 hebben klassikaal zichzelf op de kaort gezet.

De 1ste prijs is dit jaar gewonnen door groep 4b, 2de is geworden groep 3a en 3de is groep 1-2c.

Uiteraard waren de andere groepen ook erg goed en zag het er allemaal grandioos uit.

Zo was het ook bij de groepen 5 t/m 8, dit jaar maar liefst 40 deelnemers. Meer dan ooit.

Omdat er zoveel moois gemaakt was, heeft de jury samen met de werkgroep ’s ochtends besloten om te jureren op groep 5 – 6 en groep 7 – 8.

Uitslag groep 5 – 6:

1ste: Indy – Eva – Sylvana – Noemi – Sammy (De Leutbezorgers) uit groep 5a

2de: Wout – Martijn – Romano – Tijmen – Joey uit groep 5a

3de: Melroy – Mike – Léniek (d’Globetrotters) uit groep 6b

Uitslag groep 7 – 8:

1ste: Luuk – Job – Guido uit groep 8a

2de: Demi – Isabelle – Romina – Lotte uit groep 7a

3de: Lars – Stijn – Noa – Timo – Thymo – Youri (Strienestadse (leut)trappers) uit groep 8b

Ook hier heeft iedereen weer enorm goed zijn best gedaan.

Het winnende ontwerp voor de schoolinsigne de Gummiaan voor 2012 is gewonnen door Enchzen uit groep 7a.

Zij heeft hiervoor een mooie prijs ontvangen en uiteraard de eer dat volgend schooljaar alle leerlingen met haar ontwerp rondlopen.

Iedereen hartstikke bedankt voor de leutige optocht die we hebben gehad.

Hopelijk volgend jaar weer met zoveel deelnemers, zoveel kwaliteit, zoveel moois, zoveel gezelligheid en met hetzelfde lekkere weer als dit jaar.

 

Vakantierooster 2011-2012

Herfstvakantie            24-10-2011     /           28-10-2011

Kerstvakantie              26-12-2011     /           06-01-2012

Voorjaarvakantie        20-02-2012     /           24-02-2012

Meivakantie                23-04-2012     /           04-05-2012

Grote vakantie             02-07-2012     /           13-08-2012

Paasweekend              06-04-2012     /           09-04-2012

Hemelvaart                 17-05-2012     /           18-05-2012

Pinksterweekend         25-05-2012     /           28-05-2012

Het inplannen van de vrije vrijdagen kan pas geschieden bij het opstellen van de jaarplanning.

Personeel:

Bezuinigingen in het onderwijs.

Het zal u niet ontgaan zijn, dat ook het onderwijs niet ontkomt aan het pakket bezuinigingen dat het kabinet Rutte wil uitvoeren.

Daarnaast heeft het onderwijs steeds meer te maken met bevolkingskrimp. Ook binnen de gemeente Steenbergen wordt dit fenomeen steeds voelbaarder.

Bovenstaande kwesties hebben een behoorlijke invloed op onze onderwijsbegroting. In ieder geval voor wat betreft de begroting voor 2012. Evenals de meeste scholen in de regio heeft ook onze school  te maken met een financieel tekort.

Dit tekort heeft er toe geleid, dat wij voor het schooljaar 2011 – 2012 het personeelsbestand moeten verminderen.

Op basis van de huidige kennis en feiten, zal juf Yolande van groep 1-2D, per 1 augustus 2011 onze school verlaten. Juf Yolande zal in schooljaar 2011 – 2012 wel in dienst blijven bij de Lowys Porquin Stichting, maar dan op een andere werkplek.

Wij willen wel benadrukken, dat het vertrek van juf Yolande is gebaseerd op de huidige personele situatie. Indien er in de huidige personele situatie een wijziging komt, kan dit voor de positie van juf Yolande ook gevolgen hebben.

Volledige zekerheid hierover ontstaat per 1 augustus 2011.

SEEF:

Tijdens verkeerslessen wordt er met de kinderen in de midden- en bovenbouw onder andere gepraat over fietsen bij grote voertuigen. Een chauffeur van een bus of vrachtauto is aangewezen op wat hij ziet vanaf zijn plaats achter het stuur en in zijn buitenspiegels. Alle grote voertuigen hebben tegenwoordig zogenaamde ‘dode hoek’-spiegels. Ondanks die spiegels kan de chauffeur niet het hele gebied rondom zijn auto overzien. Daarom willen wij u graag nog eens wijzen op de regels bij grote voertuigen.

 

Regels bij grote voertuigen

Voor kinderen die fietsen bij grote voertuigen, gelden de volgende afspraken:

•Blijf er rechts en ruim achter.

•Houd meer dan drie meter afstand.

In de ‘fuik’

Een vrachtauto die naar rechts gaat, kan met zijn achterwielen over de stoep gaan. Kinderen mogen een vrachtauto daarom nooit rechts inhalen, want dan rijden ze ‘in de fuik’.

We bedoelen daarmee dat de ruimte om te fietsen steeds smaller wordt, waardoor ze geen kant meer op kunnen.

Ook links inhalen is gevaarlijk, omdat een vrachtauto uitzwenkt. Daarom de volgende aandachtspunten:

•Rijd je achter een groot voertuig blijf dan rechts en ruim achter het grote voertuig rijden.

•Rondom de vrachtauto zijn er verschillende plekken waar de chauffeur fietsers en voetgangers niet kan zien.
Leer uw kinderen daarom altijd meer dan 3 meter afstand te houden van het grote voertuig. Dit is een veilige afstand.

Pas op: zwenkt uit!

Een vrachtauto heeft veel ruimte nodig. Als een vrachtauto de bocht om komt en de rijbaan is smal, kan hij op de andere weghelft terechtkomen.

Ga daarom niet voorsorteren als de weg smal is. Een vrachtauto die de bocht om komt, kan op jouw weghelft terechtkomen.

Wat kunt u doen?

Het is lastig voor kinderen om te begrijpen dat een vrachtautochauffeur niet alles kan zien.

• Laat uw kind eens plaatsnemen achter het stuur van uw auto. Ga zelf op verschillende plaatsen om de auto staan en laat uw kind in de buitenspiegels kijken waar hij u wel of niet kan zien.
Leg uit dat een vrachtautochauffeur nog minder ziet, omdat hij hoog zit en geen ruiten rondom heeft, zoals een personenauto.

 

Pleinfeest 2011.

Op zaterdag 18 juni organiseren we weer een pleinfeest op school.

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan het goede doel kiezen waar de opbrengst deze keer naartoe gaat.

Wij zijn met de werkgroep druk bezig om er een zeer gezellige dag van te maken.

Wij hebben hierbij ook jullie hulp nodig:

Er zal tijdens het pleinfeest ook een gedeelte worden ingericht als kinder rommelmarkt.

Hiervoor hebben we natuurlijk wel “rommel” nodig. Denk hierbij aan kinderkleding, speelgoed en andere spullen van en voor kinderen.

Als u thuis nog goed bruikbare spullen heeft waar uw kinderen niets meer mee doen, dan kunt u deze de week voor het pleinfeest ( 13 t/m 17 juni) inleveren op school.

Wilt u zo vriendelijk zijn dit te melden bij meneer Marijn, hij zal jullie vertellen waar de spullen worden verzameld

Alvast bedankt.

Oudercomité Werkgroep Plein

Gezinsviering:

Hallo Jongens en meisjes (en papa’s en mama’s ook).

Zaterdag 2 april 2011 is er een speciale gezinsviering.

De viering begint om 19.00 uur en is in de Vredeskerk naast de Gummarusschool.

Het thema van deze viering is “Jezus geneest een blinde man”.

Voor deze viering zijn wij op zoek naar kinderen (kerks of niet kerks)  uit groep 3, 4 en 5 die het leuk vinden om in de kerk te zingen en/of te lezen.

Je hoeft hier niet speciaal voor te komen repeteren. We willen je alleen vragen om op 2 april 2011 al om 18.30 uur in de kerk aanwezig te zijn zodat we even kunnen oefenen. Het zijn bekende liedjes (bijv. van de kinderkerst/paas/pinkster/communieviering),  dus je kent ze vast wel.

Als je het leuk vindt om op 2 april 2011 te zingen en/of te lezen, mail dan onderstaande gegevens voor 29 maart 2011 door aan jcluijkx@home.nl

Of vul onderstaand briefje in en lever het uiterlijk  29 maart 2011 in bij :

Corina Luijkx

Kastanjelaan 11         

Tel: 850350

——————————————————————–

0        ik wil graag zingen en/of lezen tijdens de gezinsviering van zaterdag 2 april 2011 en lever dit briefje uiterlijk 29 maart 2011  in en ik ben 2 april om 18.30 uur aanwezig in de kerk.

Naam:

groep:

Telefoon:

Emailadres:

Ik wil:

0 Wel lezen

0 Niet lezen

 

Stichting BREEK-4U.nl is op zoek   

naar vrijwilligers Tussenschoolse Opvang

De Stichting organiseert en ondersteunt tussenschoolse opvang op diverse basisscholen. De stichting is op zoek naar vrijwilligers voor het tso team op basisschool 

Gummarus

Wij bieden je:

een nieuwe en enthousiaste organisatie voor tussenschoolse opvang;

de uitdaging om van deze stichting een succes te maken;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

een vrijwilligersvergoeding binnen de grenzen van de belastingdienst.

Wij verwachten van je:

dat je het leuk vindt om met kinderen te werken;

dat je een gezellige en rustige sfeer kunt scheppen op school;

dat je je verantwoordelijk voelt voor een veilige eet- een speelomgeving;

dat je goed kan samenwerken en communiceren binnen het team.

Wil je meer informatie of mocht je na het lezen van deze oproep

belangstelling hebben om mee te werken als TSO-vrijwilliger,

neem dan gerust contact met ons op.

Telefonisch: 0167 – 541251 of

via onze website www.breek-4u.nl (kopje contact).

Uiteraard kunt u zich ook wenden tot de schoolcoördinator,

Sabrina Rausch tel.nr. 06 39675357

Natuurlijk kan het ook zijn dat u iemand kent in uw omgeving die mogelijk belangstelling heeft, geef hem of haar dan gerust ons telefoonnummer.

Wij zijn zeker geïnteresseerd!