Nieuwsbrief JGR 7 no. 3 maart 2011

De kalender: zie schoolagenda

 

Inschrijfochtend
Woensdag 23 maart a.s. houden we onze jaarlijkse inschrijfochtend voor ouders( en kinderen), waarvan  het kind in 2011 of 2012 4 jaar wordt.
Er zullen 2 leerkrachten van de groepen 1/2 en 2 ouders van de ouderraad aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden.
Ook zullen de kleuterklassen vrij te bezoeken zijn.
Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven, zullen deze dag de kinderen uit de groepen 1 vrij zijn.
De kinderen uit de groepen 2 moeten wel gewoon naar school.

 Verkleedkleding                                                                                                    
De kleutergroepen zijn heel blij met verkleedkleren voor in de carnaval/themahoek.
Heeft u thuis nog  verkleedkleren, maten 104 t/m 128,waar uw kinderen uitgegroeid zijn, wij kunnen ze het hele jaar goed gebruiken.
Alvast bedankt

 Kiss+ride
Ook als brengende ouder kunt u niet alleen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid bij de in-uitgang aan de Magnoliastraat, maar zeker ook aan het overzicht dat de surveillerende collega’s hebben. We zien dat ouders buiten de poort blijven staan en als een magneet een aantal kinderen om zich heen verzamelen.
Moeten we deze kinderen nu wel of niet het plein op dirigeren?
Zowel voor de veiligheid als het overzicht is het voor de hand liggend dat de kinderen op het plein zijn.
Het nieuwe “verkeersbord” spreekt voor zich: kusje en weg.

Beste ouders en kinderen,
De politie heeft een onderzoek gedaan over de problemen in de wijk Steenbergen-Zuid. Uit dit onderzoek is gebleken dat verkeersproblematiek  de grootste ergernissen en problemen in de wijk veroorzaken. Ook bleek dat de meeste problemen zich rond de  Gummarusschool afspeelde in de vorm van parkeeroverlast, snelheidsovertredingen enz.
De school, politie en de gemeente zijn nu bezig op dit probleem aan te pakken en hebben daarbij uw hulp nodig om de veiligheid rondom de school te waarborgen.
De bedoeling van dit project is om ouders en buurtbewoners bewust te maken van de onveiligheid die er nu rondom de school is en maatregelen te nemen om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Dit project heeft dan ook geen einde.
Wij willen u vragen om te letten op uw eigen gedrag en dat van anderen rondom de school en zelf al maatregelen te nemen om het bovenstaande te voorkomen. Dit geldt voor iedereen die met de auto, fiets of lopend naar de school komt.
Wij hopen dat we dan al wat veranderingen gaan zien.
Op korte termijn zult u merken dat er ook zichtbaar aan het project gewerkt wordt. Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben, kunt u zich melden bij de school of bij de politie.

Vriendelijke groeten

Dave van den Boer, Politie team Mark en Dintel, Tel:0900-8844 

Voorleeskampioen:
Susanne Oerlemans van onze Gummarusschool wint voorleeswedstrijd in het Cromwiel!
Afgelopen zaterdag 19 februari vond er in het Cromwiel in Steenbergen de voorleeswedstrijd van Steenbergen en omstreken plaats.
Vertegenwoordigers van scholen uit Steenbergen, de Heen , Welberg, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Lepelstraat , in totaal 9 voorlezers van negen scholen deden mee aan deze sportieve strijd.
Juist dit jaar was het heel erg spannend want er waren heel veel goede voorlezers dus veel concurrentie voor onze Susanne.
Susanne won  door op een heel natuurlijke en rustige manier haar stukje uit Pippi Langkous voor te lezen. De jury prees haar daarvoor en vond ook haar gekozen fragment treffend.
Susanne mag nu onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd in Goirle . We feliciteren haar van harte en wij zijn heel trots op haar!
Susanne heel veel succes in de volgende ronde !

 Schoolresultaten.
De inspectie controleert regelmatig of de scholen over voldoende kwaliteit beschikken. De inspectie beoordeelt scholen op de procedures die gevolgd worden en op de resultaten die behaald worden. Scholen die voldoende tot goed presteren worden één keer in de vier jaren heel intensief onderzocht. Scholen die minder presteren worden veel vaker bezocht.  Scholen die onvoldoende of slecht presteren worden aangeduid met de kleuren oranje en rood. De scholen die voldoende tot goed presteren krijgen de kleur groen. Dat vereiste niveau wordt door de inspectie bepaald aan de hand van vaardigheidsscores. Die vaardigheidsscores gelden voor alle scholen in Nederland.
Rond deze periode hebben we in alle groepen weer de Cito- toetsen afgenomen om te bepalen of de tussenresultaten op het vereiste niveau liggen. Als we de uitslagen van alle groepen bekijken kunnen we vaststellen, dat de scores op alle onderdelen (lezen, begrijpend lezen, rekenen/ wiskunde, spelling) boven de inspectienorm liggen. Dit is een prima uitgangspositie voor de eindtoetsen in mei juni a.s.
Onze school is al jaren groen en we hebben de ambitie om jaarlijks te verbeteren, wellicht bereiken we op termijn de status excellent. Een kanttekening is wel op zijn plaats. Het behalen van hoge resultaten is heel belangrijk. We hebben immers de opdracht om maximaal uit onze leerlingen te halen wat er in zit. U verlangt dat ook van de school. Maar we mogen nooit verblind raken door de focus op getallen en uit het oog verliezen, dat onze kinderen het beste leren in een ontspannen, veilige en vertrouwde sfeer. We streven er dan ook naar om een goede balans te vinden tussen het behalen van prima resultaten en verzorgen van een  aangenaam pedagogisch klimaat.

Hoogbegaafdheid.
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle kinderen, op de eerste plaats voor de kinderen die elk jaar aan hun zorgen worden toevertrouwd.  Verantwoordelijk voor alle kinderen, dus de kinderen die gewoon lekker meedraaien, maar ook de kinderen die meer instructie vragen én de kinderen die juist heel gemakkelijk door de stof gaan.
Het is lang niet altijd gemakkelijk om de lessen zo te organiseren, dat alle kinderen  in alle gevallen  maximaal aan hun trekken komen. We zijn dan ook voortdurend bezig om de klassenorganisatie en de instructie zo aan te passen, dat dat steeds beter lukt.
Hebben we voor de aanpak van leerlingen met ontwikkelingsproblemen een zorgplan, zo hebben we voor leerlingen die we hoogbegaafd noemen of leerlingen met een versnelde ontwikkeling, een protocol hoogbegaafdheid.
In dit protocol staan de afspraken omtrent de definitie en de aanpak. We beschikten al langer over een protocol en we zijn het nu aan het herzien. Dat betekent natuurlijk niet, dat we in de tussentijd minder aandacht hebben voor kinderen met een versnelde ontwikkeling.
In tegendeel, we maken dit onderwerp nog specifieker onderdeel van de klassenbesprekingen, die door het zorgteam met de leerkracht worden gevoerd.  
Daarnaast onderzoeken we, of de huidige organisatie m.b.t. de aanpak deze leerlingen uitgebreid moet worden.
En tot slot, ook de hoeveelheid en het soort materialen wordt nog eens grondig onder de loep genomen en uitgebreid.
Zodra alle aanpassingen zijn gedaan zullen we u weer nader informeren.