Nieuwsbrief JGR. 10 no. 7; juli 2014

Informatieavond schooljaar 2014-2015

Dit schooljaar is nog niet afgelopen of we attenderen u al op de inloopavond die op maandag 8 september plaats zal hebben. Op deze avond kunt u samen met uw zoon of dochter een kijkje nemen in zijn/haar nieuwe lokaal en kunt u kennismaken met de leerkracht. Dit jaar zal de avond echter op een andere manier worden ingevuld dan we tot nu toe gewend waren.
De avond start om 18.30 uur met een gezamenlijke opening van het schooljaar voor alle (groot-) ouders, kinderen en leerkrachten tegelijk. Met heel veel plezier weer beginnen aan een fijn nieuw jaar waarin alle partijen samen de schouders er onder gaan zetten. Daarna zal er afwisselend in alle klassen kort een toelichting gegeven worden over het komende schooljaar. En uiteraard zal daarnaast uw eigen kind weer de beste gids door de klas en de school zijn.
In de gemeenschapsruimte zal tegelijkertijd plaats zijn voor de verschillende partners waarmee wij als school nauw samenwerken. Zij zullen informatie verstrekken over hun rol in deze samenwerking.
Noteer dus alvast in uw agenda: maandag 8 september van 18.30 tot 19.45 uur.

 

Beste ouders,
Op 19 juni jl. heeft de Raad van Toezicht van onze stichting (www.lowysporquin.nl) het voorgenomen besluit vastgesteld om mij met ingang van 1 augustus 2016 te benoemen tot lid van het College van Bestuur, in de functie van plaatsvervangend voorzitter. De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad heeft op 23 juni jl. positief geadviseerd over deze benoeming. De komende periode zal met mij overlegd worden op welke wijze ik de komende twee jaar mezelf ga voorbereiden op deze functie.

Met vriendelijke groet,
Els Kooijmans

Geachte ouders,
Wilt u er aan denken, indien u dit nog niet gedaan heeft, om de ouderbijdrage voor 2013/2014 te betalen..
Door middel van deze bijdrage kunnen we leuke dingen voor de kinderen organiseren en bijvoorbeeld de bijdrage voor de schoolreis laag houden. .
Voor schooljaar 2013/2014 geldt een bedrag van € 15,- per kind.
Voor kinderen die na de kerstvakantie zijn begonnen geldt een bijdrage van € 7,50 en voor zij die na de meivakantie komen vragen wij een bijdrage van € 5,00.
Deze bijdrage kunt u overmaken op rek.nr: NL29RABO014.88.09.561 t.n.v. oudercomité Gummarusschool te Steenbergen. Graag onder vermelding van naam en groep van uw kind.

Met vriendelijk groet,
Cindy Dam
Penningmeester oudercomité

Lekker trommelen!
Heb je ook zo’n zin gekregen om te gaan trommelen na de workshops op de Gummarusschool?
Geef je dan nu op voor de slagwerklessen in het nieuwe seizoen!
Er zijn diverse mogelijkheden:
– Privéles
– Duoles
– Groepsles
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marco Brok van Slagwerkschool Brok uit Steenbergen.
info@slagwerkschoolbrok.nl

Tot volgend schooljaar!
Marco Brok

 

Kleding
Eerst vakantie…..en dan de balans op maken in de kledingkast van uw zoon of dochter.
Kleding die te klein is of niet meer gedragen wordt kunt u eenmalig voor 27 september op school inleveren.
Op 27 september is er weer de jaarlijkse kleding beurs in de Vaert op de Welberg.
U kunt dan ook een kijkje komen nemen .
En wie weet ziet u daar weer iets om de lege plaats in de kledingkast op te vullen

Cito
Cito heeft de normering van een aantal toetsen aangepast. Hieronder de link i.v.m. verdere informatie.

http://www.cito.nl/Onderwijs/Primair%20onderwijs/lvs_toetsen/update_normen.aspx

Politiedistrict de Markiezaten
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Opvallend vaak blijken scholieren in het bezit te zijn van gestolen fietsen. Ook worden er gsm’s aangetroffen. Het kopen van gestolen goederen (heling) is strafbaar. Landelijk pakken we heling stevig aan. Door gestolen goederen te kopen blijft het namelijk voor dieven interessant om te stelen. En zo wordt de misdaad in stand gehouden.

 

 

Weet wat je koopt!

Om te voorkomen dat u of uw kind een gestolen goed koopt, geven wij u de volgende tips.

• Ben alert bij het kopen van tweedehands goederen. Laat uw gezonde verstand spreken en vertrouw op uw gevoel. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal zo!
• Ben kritisch als uw kind iets ‘gekocht’, ‘gekregen’ of ‘geleend’ heeft.
• Handel in persoon: zo weet u precies met wie u zaken doet en wat u koopt!
• Ben kritisch bij aankopen via verkoopsites of rommelmarkten. Laat een koop niet alleen van de prijs afhangen.
• Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen over de verkoper (bijvoorbeeld via internet) en bewaar alle informatie. Vraag om een telefoonnummer, aankoopbon of noteer het kenteken van de auto van de verkoper.
• Veel producten zijn voorzien van een serienummer dat een product uniek en traceerbaar maakt. Controleer op www.stopheling.nl of een product met serienummer bij de politie als gestolen staat geregistreerd.
• Controleer in het fietsdiefstalregister bij www.rdw.nl en www.stopheling.nlof een fiets gestolen is.
• Wilt u geen risico lopen? Koop dan uw tweedehands spullen bij een winkel.

Heling is strafbaar
Heling is strafbaar. De geldboete voor heling loopt al gauw in de honderden euro’s en kan een strafblad opleveren. Dat strafblad kan gevolgen hebben voor de verdere toekomst van u en uw kind. En dat wil toch niemand! Uiteraard bent u ook uw aankoop kwijt.

Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de brief neem dan contact met uw plaatselijke politie via stop-heling.demarkiezaten@mw-brabant.politie.nl
Kijk voor nog meer tips op www.hetisnietnormaal.nl
Veilig fietsen

Een veilige fiets
Om met je fiets deel te kunnen nemen aan het verkeer, moet die fiets veilig zijn. Deze onderdelen zijn verplicht en moeten goed in orde zijn op je fiets:
– remmen (moeten goed werken)
– bel (moet je goed kunnen horen)
– handvatten (moeten goed vastzitten)
– zadel (moet goed vastzitten en op goede hoogte staan; je moet met je voeten bij de grond kunnen)
– stuur (moet goed vastzitten)
– rode achter-reflector
– gele reflectoren in de trappers
– witte zijreflectie in de wielen (dit mogen geen losse reflectoren in de spaken zijn)

In het donker en bij slecht zicht heb je ook nodig:
– goedwerkende koplamp (wit of geel)
– goedwerkend achterlicht (rood)
Niet verplicht, maar wel aan te bevelen:
– een slot
– een witte voorreflector (zit vaak in de voor-lamp)
– een wit of geel reflecterend achterspatbord

Veilig fietsen
Om veilig te fietsen, moet je je aan een aantal regels houden.
Die zijn:
– Houd je stuur met twee handen vast.
– Ga bij een kruispunt langzamer fietsen.
– Steek je hand uit als je wilt afslaan.
– Kijk altijd goed naar alle kanten als je wilt oversteken of afslaan.
– Maak een bocht met beide handen aan het stuur.
– Hang niets aan je stuur.
– Neem liever niemand achterop.
– Race nooit door de bocht.
– Een bocht naar links neem je ruim (je snijdt niet af).
– Stop altijd voor het gele en rode verkeerslicht.

Bagage op je fiets
Wil je iets meenemen op de fiets? Doe het veilig!
– Hang niets aan je stuur.
– Leg niets op je stuur.
– Houd niets in je hand.
– Neem bagage mee in een fietstas of een rugtas.
– Een tas kun je ook onder je snelbinders doen. Zorg dat hij niet scheef kan zakken en dat er niets uit kan vallen.

Opvallen, waarom?
– Als je opvalt, kunnen anderen je goed zien in het verkeer.
– Pas als anderen jou zien, kunnen ze rekening met je houden.
– In het donker en met slecht weer, word je minder goed gezien. Opvallen is dan extra belangrijk.
– Met slecht weer staan auto’s minder snel stil. Het is dus belangrijk dat je op tijd wordt gezien.
Je wordt eerder gezien als je goed opvalt.

Zo val je op – op de fiets
– Je valt op door je verlichting: een witte of gele voorlamp een rood achterlicht.
– Je valt op met je reflectoren: witte reflectoren in de zijkanten van je wielen een rode achter-reflector
gele reflectoren in je trappers.
-niet verplicht maar wel heel veilig: een witte voorreflector

Je valt op met je kleren:
– met felgekleurde kleren val je goed op
– met reflecterende strepen op je kleren of tas val je goed op.

Zo val je op – als je loopt
– Je valt op in een lichte of felgekleurde jas en broek.
– Je valt op met reflecterende strepen op je kleren of je rugtas.
– Je valt op met reflecterende hakken aan je schoenen.

 

GUMMARUS
wenst u allen een zonnige vakantie