Nieuwsbrief JGR. 10 no. 8; aug-sept 2014

Van de directie

Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015. We zijn weer begonnen!
Onze accu is weer opgeladen en het hele team ziet uit naar een nieuw, mooi, inspirerend, plezierig en leerzaam schooljaar. De eerste schooldag was voor iedereen weer even spannend, maar tegelijkertijd had iedereen er weer zin in. Het is fijn dat jullie er weer zijn! Graag uw aandacht voor de bijgevoegde schoolgids met alle informatie over de school. Tevens is deze altijd te vinden op de website van de school, www.gummarus.nl. Wij wensen u en uw kind een prachtig schooljaar toe!
Augustus / september 2014
Belangrijke data:
8 september Inloop / informatieavond schooljaar 2014-2015
18-19 september Leerlingen vrij i.v.m. studie-tweedaagse team
Verjaardagen dag
26 september Koffieochtend ouders (8.45 – 9.45 uur)
SCHOOLBREED

Inloop / informatieavond
Op 8 september is onze inloop- en informatieavond. Om 18.30 uur is er een gezamenlijke opening met ouders, leerlingen en andere aanwezigen, we hopen u daar te mogen begroeten.
Programma van de avond:
18:30 – 18:40 uur Openingswoord door Els Kooijmans
18:50 – 19:00 uur Informatie in de groepen 1-2
19:05 – 19:15 uur Informatie in de groepen 3 & 4
19:20 – 19:30 uur Informatie in de groepen 5 & 6
19:35 – 19:45 uur Informatie in de groepen 7 & 8
Buiten deze tijden is er mogelijkheid voor inloop in de klas van uw kind tussen 18.50 en 19.45 uur.
In de gemeenschappelijke ruimte van de school vindt tegelijkertijd een informatiemarkt plaats, waarbij vertegenwoordigd zijn:
– De oudergeledingen van de school
– De brede school partners
– Samenwerkende instanties, zoals: schoolmaatschappelijk werk, sportcoaches, slagwerkschool, logopedie, centrum voor jeugd en gezin, etc.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015 bedraagt €15,00. Voor instromers januari 2015 geldt een bedrag van € 7,50 en voor de leerlingen die na de meivakantie komen vragen wij een bijdrage van € 5,00.
Deze bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL29RABO014.88.09.561 t.n.v. Oudercomité Gummarusschool te Steenbergen. U kunt het bedrag ook contant betalen aan leden van het OC tijdens de informatie- en inloopavond, maar de voorkeur gaat er naar uit om te pinnen, er zal deze avond namelijk een PIN apparaat aanwezig zijn.
Trefwoord
De maand september heeft twee thema’s in Trefwoord. In het eerste thema, de verhalenboom, willen we de kinderen meegeven dat verhalen diepgang en betekenis kunnen hebben. De verhalen die we voorlezen hebben de bedoeling om de luisteraar wakker te schudden, te leren, los te maken en verder te brengen.

Daarbij worden de kinderen ook uitgenodigd om van hun eigen levenservaringen een verhaal te maken.
Onderwerpen in dit thema zijn:
– Een waargebeurd verhaal?
– Hoopvol

Het tweede thema is discipline. Met de kinderen verkennen we het begrip discipline en wat het in verschillende concrete situaties thuis, in school en in de samenleving kan betekenen. Ze worden zich daarbij ook bewust van obstakels en verleidingen die een gedisciplineerde houding in de weg kan staan. Discipline helpt mee aan een fijne leefomgeving en een betrouwbare gemeenschap. Onderwerpen in dit thema zijn:
– Moeten, moet soms
– Mooi niet!
– Ik moet van mezelf!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Als ouder zult u wellicht wel eens gehoord hebben van de medezeggenschapsraad (MR). U weet wellicht niet waar de MR zich zoal mee bezighoudt en wie hierbij betrokken zijn.
Onze MR bestaat uit Nina Brok (voorzitter), Joyce Mulders-Herring (secretaris), Barbara Erdman (penningsmeester), Anniek Uitdewilligen (beheerder postmap), Sandra Kamphorst en Marjoleine Schut-de Loos (leerkrachten). De MR is het medezeggenschapsorgaan van school. Waar bedrijven een ondernemings-raad hebben, hebben wij de MR.
In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. De MR kijkt mee op school, op beleidsmatig gebied. Soms wordt van de MR een advies gevraagd, soms heeft de MR instemmingsrecht.
Kort gezegd houdt de MR op school de vinger aan de pols op het gebied van zaken als schoolplan, begroting en formatieplan. Het is ons doel om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor directie, team en ouders. De MR wil voor alle partijen graag een aanspreekpunt zijn.
Zijn er zaken die u graag binnen de MR besproken wilt hebben, stuur dan een email naar mr.gummarus@lpsnet.nl. Op www.gummarus.nl vindt u alle vergaderdata voor het komende schooljaar. Zodra er een vergadering is geweest zullen de notulen na maximaal 2 weken op de site verschijnen.
Als MR houden wij van een open communicatie dus… aarzel niet, spreek ons aan én stuur ons een email als er zaken zijn die u graag besproken zou willen hebben binnen de MR!
Data vergaderingen:
• 8 oktober 2014
• 26 november 2014
• 4 februari 2015
• 1 april 2015
• 3 juni 2015

Anouk Jacobs
Komend schooljaar is het CJG Steenbergen op de Gummarus aanwezig. Anouk Jacobs, GGD-medewerker van het CJG, houdt namelijk inloopspreekuur. U kunt terecht bij Anouk op de volgende dinsdagen:
Dinsdag 9 September van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 23 September van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 7 Oktober van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 4 November van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 18 November van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 2 December van 8.30 tot 9.30
Dinsdag 16 December van 8.30 tot 9.30
De spreekuren zijn voor alle ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 23 jaar die vragen hebben over opvoeden en opgroeien en behoefte hebben aan informatie. Een afspraak maken is niet nodig.
Voor meer informatie over het CJG en voor mogelijke antwoorden op vragen kun je kijken op onze website: www.cjgsteenbergen.nl
Ook bij de balie van Vraagwijzer-CJG aan de Fabrieksdijk 6 te Steenbergen kun je zonder afspraak binnenlopen voor vragen.
Openingstijden: Maandag t/m donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur Donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
Bellen kan ook, 0167 541 131.