Nieuwsbrief JGR.10; no.6; juni 2014

De kalender: zie schoolagenda

Let op: Pinkstervakantie
Dit schooljaar mogen de kinderen genieten van een extra vakantieweek.
Schooljaar 2014-2015
Groepsbezetting:
Groep 1-2A juf. Carla en juf. Marja
Groep 1-2B juf. Rianne en juf. Brigitte
Groep 1-2C juf. Sandra en juf. Ingrid
Groep 1-2D juf. Marjoleine en juf. Geeske
Groep 3A juf. Rosalinda
Groep 3B juf. Adriënne de Krom
Groep 4A men. Iwan
Groep 4B juf. Edith
Groep 5A men. Jan
Groep 5B men. Will
Groep 6A juf. Josina
Groep 6B men. Jack
Groep 7A juf. Marieke
Groep 7B juf. Anouska en juf. Bernadette
Groep 8A juf. Sandra en juf. Joyce
Groep 8B juf.
Kleuterverdeling naar groep 3:
De groepen 1/2B (Rian en Brigitte) + 1/2C (Sandra en Ingrid) gaan volgend schooljaar naar Juf Rosalinda (3A).
De groepen 1/2A (marja en Carla) + 1/2D (Geeske en Marjoleine) gaan volgend schooljaar naar juf Adrienne (3B).
Vakantierooster en vrije dagen:
Herfstvakantie 20-10-2014 / 24-10-2014
Kerstvakantie 22-12-2014 / 02-01-2015
Voorjaarsvakantie 16-02-2015 / 20-02-2015
Meivakantie 27-04-2015 / 08-05-2015
Goede Vrijdag 03-04-2015
Tweede Paasdag 06-04-2015
Hemelvaart 14-05-2015 / 15-05-2015
Tweede Pinksterdag 25-05-2015
Collectieve compensatiedagen / studiedagen (alle leerlingen zijn op deze dagen vrij)
Donderdag 18-09-2014
Vrijdag 19-09-2014
Maandag 17-11-2014
Vrijdag 19-12-2014
Maandag 26-01-2015
Vrijdag 13-03-2015
Maandag 22-06-2015
Aanvang zomervakantie 2015, vrijdagmiddag 12.00 uur 17-07-2015
Schooltijden:
Met ingang van het nieuwe schooljaar worden de schooltijden aangepast. Wanneer we ’s middags eerder eindigen kunnen leerkrachten optimaler gebruik maken van de tijd na school voor taken met betrekking tot de groep, werkoverleg, gesprekken, trainingen, etc. Voor de leerlingen is de middag na school nu wat langer om te ontspannen en spelen en sluit het beter aan bij andere activiteiten, zoals sport. Na overleg met de verschillende oudergeledingen en met instemming van de Medezeggenschapsraad hebben we besloten tot de volgende aanpassing:
Ma, di, do en vrijdag: 8:45 – 12:00 uur 13:00 – 15:15 uur
Wo: 8:45 – 12:00 uur
Informatieavond hoofdluis
In de vorige ouderinfo werd het ook al aangekondigd. Er wordt een informatieavond over hoofdluis georganiseerd, op donderdag 5 juni om
20.00 uur in de gemeenschapsruimte van onze school. Iedereen is van harte welkom.
Helaas komt er nog regelmatig hoofdluis voor op onze school. Tijdens de informatieavond wordt er verteld over de levenscyclus van de luis, hoe u zelf kunt controleren en hoe u kunt behandelen/bestrijden.
Wilt u komen? Wilt u zich dan a.u.b. aanmelden bij Juf. Marja. marja.geers@lpsnet.nl
Ouderbedankochtend (ook voor opa’s en oma’s)
Op woensdag 18 juni willen wij iedereen bedanken die ons dit schooljaar weer geholpen heeft. Bv. rijden voor een uitje, werkbladen, mr, hulp bij sportdag enz.
De ochtend begint om 9.45 uur met een bakje koffie en wat lekkers. Daarna gaan de kinderen jullie bedanken door per klas een optreden te verzorgen. Helaas doen de groepen 8 niet mee omdat ze deze week druk bezig zijn zich voor te bereiden voor de middelbare school (brugklasweek).
Omdat we graag willen weten hoeveel ouders er komen die ochtend kunt u zich opgeven via het volgende mailadres: ingrid.bastiaansen@lpsnet.nl met vermelding van uw naam en van de naam van uw kind(eren) en de groep waar ze in zitten.
Dus heeft u geholpen, geef u op en samen met de kinderen maken we er een onvergetelijke ochtend van!!!
Eindfeesten kleuters
Ook dit jaar hebben de groepen 1 en de groepen 2 in de laatste schoolweek hun eindfeesten.
Dit jaar is het thema: BOERDERIJ.
De laatste woensdag is het feest voor de jongste kleuters en zijn de oudste die dag VRIJ.
Voor de jongste kleuters begint dan donderdag de vakantie al!
Van donderdag op vrijdag in de laatste week komen de oudste kleuters op school slapen.
`s morgens is het dan spulletjes brengen en het feest begint pas donderdagavond.
Over beide feesten krijgt u later nog alle informatie die nodig is.
Zoek alvast de verkleedkleren bij elkaar, want alle kinderen mogen verkleed komen dan als boer, boerin of als een dier van de boerderij!
Oudergesprekken groep 1-2
De oudergesprekken van de groepen 1-2 zullen plaats vinden in de week van 23 juni.
In de week na de pinkstervakantie hangen de lijsten weer op om een tijd in te vullen.
Jubilarissen dag
Vrijdag 27 juni 2014 hebben we een feestdag. We vieren het 25 jarig jubileum van juf Bernadette, juf Ingrid en juf Carla K. en tevens het afscheid en 40 jarig jubileum van meneer Marijn.
De leerlingen worden deze dag om 08.30 uur op school verwacht ,zodat wij met de hele school de jubilarissen kunnen ontvangen en om 09.10 uur kunnen starten met ons feestelijk programma.
De rest van deze dag gelden de normale schooltijden.
Deze dag wordt door de kinderen feestelijk afgesloten met een voorstelling vanaf 14.10 uur tot 15.10 uur op het grote plein waarbij u van harte bent uitgenodigd.
Bij slecht weer is de voorstelling in de grote gymzaal, waarbij u helaas niet aanwezig kunt zijn i.v.m. ruimtegebrek.
Na schooltijd van 15.30 uur tot 17.00 uur heffen we het glas op meneer Marijn in de gemeenschapsruimte en natuurlijk bent u hierbij van harte welkom.
We gaan er een feestelijke en muzikale dag van maken.
Roparun
Werkgroep Doorkomst RoParun Steenbergen, verzorgt jaarlijks de doorkomst van de RoParun Steenbergen. Tijdens deze doorkomst worden diverse activiteiten georganiseerd, van springkussens tot een luxe ontbijt ten bate van Stichting RoParun. Op 9 juni vinden in de Oudlandstestraat diverse activiteiten plaats voor jong en oud. De doorkomst is van 5.30 tot ongeveer 13.00 uur. Meer informatie is te vinden op: www.roparunsteenbergen.nl
Sportdag Bovenbouw 2014
Wij zitten in groep 8a en 8b en wij hebben de sportdag dit jaar georganiseerd voor de bovenbouw. De datum was 23 mei. We moesten daar veel voor doen: de diploma’s schrijven, alle spellen bedenken, de spullen verzorgen en ouderbrieven schrijven. Ook brieven naar de meesters en juffen.
Toen het vrijdag was moesten de kinderen die bij de sportdagorganisatie zaten best wel vroeg op het sportpark zijn om spullen klaar te leggen en de ouders uit te leggen wat er moest gebeuren.
Het was heerlijk weer en alles ging goed. Leuk om zo’n dag te organiseren. We zijn trots op onszelf dat alles op tijd af was en dat de kinderen het een leuk dag hadden gehad.
Vriendelijke groeten Fleur, Anastasia & de rest van de kinderen die meehielpen
Snoepgoed Tijdens het overblijven wordt er nog vaak aan veel kinderen teveel snoep meegegeven. Graag attenderen wij U op de hoeveelheid snoepgoed en vragen u maximaal 1 klein snoepje mee te geven. De reden is dat het vele snoepgoed tijdens het overblijven gebruikt wordt als ruil-, vergelijking-, of onderhandelingsmiddel waardoor er tijdens de pauze veel onrust ontstaat. Zeker geen lolly, chips, kauwgom. Maar denk ook nu het lekker weer wordt eens aan bijv.fruit, snoeptomaatjes, komkommer. Wij hopen dat we kunnen rekenen op uw begrip en uiteraard op uw medewerking. Samen met uw medewerking kunnen we het overblijven gezellig houden.
Lezen in de vakantie is leuk èn slim!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind en kan digitaal met de VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is vanaf 1 juli te downloaden op tablet of mobiel. Voor meer informatie: http://vakantiebieb.nl/
Seef
Voor onze verkeerswerkgroep BVL ( Brabants Verkeers Label) zoeken wij nog één of twee enthousiaste ouders.
Wat doet de werkgroep?
De werkgroep houdt zich bezig met allerlei “verkeersactiviteiten” op school zoals:
 De verkeerssituatie rond onze school en een veilige schoolroute.( En dit onder de aandacht brengen van de ouders.)
 Verkeersactiviteiten op school mede helpen organiseren. ( zoals: ANWB-Streetwise, “verkeerspuzzeltochten”, skateclinics, verkeersweek, etc.)
 Het bijwonen van bijeenkomsten van alle BVL werkgroepen uit de gemeente Steenbergen in het gemeentehuis.
 Het coördineren van verkeersregelaars bij evenementen.
Wie denkt dat deze werkgroep iets voor hem of haar is, kan zich aanmelden bij Brigitte Veraart of Carla Kuijper. Mail: brigitte.veraart@lpsnet.nl of carla.kuijper@lpsnet.nl
Ook als u meer informatie nodig heeft kunt u bij ons terecht.
Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw reactie!
Spelen en het verkeer
Achtergrondinformatie groep 4
Spelen – afspraken
– Spreek met je ouders af waar je wilt spelen en vraag of het daar mag.
– Houd je aan de afspraken die je met je ouders maakt.
Spelen – algemeen
– Kies een goede speelplek.
– Goede speelplekken zijn: een speelterreintje, speelveldje of speelplein.
– Is er geen goede speelplek: blijf dan op de stoep.
– Als er geen stoep is: blijf dan aan de kant.
– Zorg dat niemand last van je heeft.
– Je kunt niet alle spelletjes overal spelen.
Spelen – op de stoep
– Blijf op de stoep, ren dus niet zomaar de straat op.
– Zorg dat niemand last van je heeft.
– Ga aan de kant als iemand erlangs wil.
– Je kunt niet alle spelletjes op de stoep spelen:
 doe geen balspelletjes op de stoep.
 doe alleen renspelletjes als het rustig is op de stoep.
Op straat spelen
– Je mag alleen op straat spelen als je ouders dat goed vinden.
– Je moet goed opletten of er verkeer aankomt.
– Je moet aan de kant gaan als er verkeer aankomt.
– Je mag anderen niet hinderen als je op straat speelt.
In het erf
– Het erf herken je aan dit verkeersbord.
– Dit bord vertelt dat het erf ophoudt.
– In het erf mag je overal op straat spelen.
– Je mag anderen niet hinderen.
– Je moet aan de kant gaan als er verkeer aankomt.
– Speel niet bij de uitgang van het erf.
Hoe we het boek ‘Helemaal paardengek’ hebben gemaakt
Wij mochten van juf een verhaal maken over Roderico, dat is onze lievelingspony. Wij begonnen om een verhaal uit te typen op de computer toen het uiteindelijk uitgeprint was moesten wij er taal en spelling opdrachten mee gaan maken want er stonden soms wel spelling foutjes in die verbeterd moesten worden. In plaats van de taal en spelling opdrachten van de klas moesten wij het boek maken. Daarna moesten we er twee boeken van maken, eentje voor de kleuters en eentje voor de bovenbouw. We gingen prentenboeken lezen om te kijken hoe boeken voor de onderbouw eruit zagen. Toen dat was gedaan gingen wij een illustrator zoeken. Dat werd Renée en zij ging de plaatjes tekenen over wat in het boek kwam te staan. Toen we klaar waren met de plaatjes begonnen we de teksten en de tekeningen voor de boeken te plakken. We gingen de boeken aan juf Els presenteren met het doorknippen van een rood lint. En daarna maakten we afspraken voor het voorlezen van het prentenboek aan de onderbouw. We gingen naar de groepen 1 t/m 4 om voor te lezen. Daarna werkten we aan het boek voor de bovenbouw. De teksten voor de bovenbouw waren wel wat moeilijker en langer dan voor de onderbouw. Dit was het hoe wij het hebben gemaakt.
Vriendelijke groet,
Chloë en Britt, groep 8b
Brugklasweek
Deze vindt plaats voor de groepen 8 in de week van 16 t/m 19 juni a.s. De hoofddoelen voor deze dagen zijn:
 de kinderen laten kennismaken met het systeem van het VO om ieder lesuur te wisselen van klas en docent
 de kinderen laten kennismaken met het snel schakelen tussen vakken en eventueel ook op korte termijn huiswerk en toetsen moeten voorbereiden
 de kinderen laten kennismaken met nieuwe vakken
 de kinderen laten kennismaken met een andere dagindeling
We wensen de leerlingen van onze groepen 8 veel succes en plezier tijdens deze brugklasweek.
Avondvierdaagse
Beste jongens en meisjes en jullie ouders en/of verzorgers.
Zoals jullie misschien al weten organiseert W.V.S. De Blaar binnenkort weer de avondvierdaagse.
– De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 16 juni t/m donderdag 19 juni. Dit is de week na de vakantie in juni.
– De start is iedere avond om 19.00 uur vanaf het sportpark.
– De afstanden zijn 5 en 10 km.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om via school mee te doen!
Het voordeel van het via school meedoen is, dat het goedkoper is als je met een grote groep meeloopt, en dat je twee avonden een traktatie krijgt.
* Als oudervereniging organiseren wij dit, maar wij verwachten wel dat kleuters en jonge kinderen begeleid worden door een ouder. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat de kinderen die van hun ouders alleen mee mogen lopen niet door ons begeleid worden. Meelopen is dus verder voor eigen verantwoording!! Wij kunnen tenslotte met een paar personen geen 100 kinderen in de gaten houden, omdat zij allemaal een ander tempo lopen!
* W.V.S. De Blaar heeft dringend verzocht om kinderen die de 10 km lopen ook te laten begeleiden door een volwassene.
* Degenen die meedoen krijgen op twee avonden een muntje, dat je in kunt leveren om een traktatie te krijgen. Je moet je dus wel iedere avond melden! Ook moet je minimaal 3 avonden meegelopen hebben om een medaille te krijgen.
* De laatste avond zou het leuk zijn als de grote kinderen hun gymshirt zouden dragen met het Gummaruslogo. Ook zou het fijn zijn om deze avond zoveel mogelijk als groep te eindigen. Het vaandel van school wordt deze avond ook meegedragen.
Doe je mee? Lever je briefje met (liefst gepast) geld, 2,50 euro per persoon, dan in op 4 of 5 juni op school in de overblijfruimte bij de hoofdingang. Hier zit Jennifer van Tillo op deze dagen van 8:45 – 9:00 uur om het geld + het aanmeldingsbriefje in ontvangst te nemen. Ook kunt u een envelop met aanmeldingsbriefje + geld in de brievenbus doen op dit adres: Koudenberg 43, Steenbergen. Doe dit dan wel uiterlijk op 12 juni, anders is meedoen via school niet meer mogelijk.
Ja, ik doe mee met de Gummarus aan de avondvierdaagse!!
Naam: ……………………………………………………………………………………………..
Groep: …………………………………..
Aantal personen (die officieel meedoen voor een medaille, begeleiding hoeft zich niet op te geven):…………………………..
Ik doe voor de ………………………keer mee afstand: ……….. km