Nieuwsbrief Jgr.10 NO.5; mei 2014

De kalender: zie schoolagenda

De Gummarus op Facebook
Met ingang van heden heeft onze school een eigen Facebook pagina! Op de pagina zullen wij proberen met regelmaat een indruk te geven van activiteiten binnen de klassen en op school. Wij hebben gemerkt dat een groot deel van de ouders regelmatig op Facebook actief is en daarom willen ook wij niet op dit moderne medium ontbreken. De pagina is een zogenoemde organisatie-pagina, dat betekent dat iedereen onze pagina kan liken. Natuurlijk hopen wij dat we met deze pagina extra inzicht in onze schoolactiviteiten kunnen geven, hoe dat precies in zijn werk gaat zal in de komende maanden blijken. (Positieve) feedback is natuurlijk altijd van harte welkom!
De website van de Gummarusschool blijft gewoon bestaan, hierop kunt u altijd de reguliere informatie als de schoolgids, het vakantierooster en algemene schoolinformatie terugvinden.

Kledinginzameling
Daar er te weinig kleding ingeleverd wordt zijn we al ruim een jaar uit het ophaalschema gehaald. Na veel contact is het pas mogelijk om een afspraak te maken met Reshare om de zakken kleding op te halen. Daarom kunt u vanaf heden geen zakken met kleding meer kwijt op school. U zult deze moeten deponeren is de bekende kledingcontainers.
Met dank voor de geleverde kleding in het verleden.

 

Koningsspelen
Vrijdag 25 april zijn de koningsspelen. Die dag starten we met een ontbijt op school. Dit ontbijt wordt verzorgd, u hoeft uw kind niets mee te geven. Om 11:00 uur zullen we bij ’t Cromwiel met alle leerlingen deelnemen aan de beweeghappening, welke door de gemeente wordt georganiseerd. We wensen alle kinderen veel plezier toe deze dag.

Meivakantie
We wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe
DE STRIJD TEGEN HOOFDLUIS
Na iedere vakantie worden alle kinderen van onze school gecontroleerd op hoofdluis. Elke keer treffen we de beestjes weer wel aan bij een of meerdere kinderen. Heel vervelend, vooral voor de ouders/verzorgers die de strijd aan moeten gaan. Helaas kunnen we jullie niet van de luizen afhelpen. Dat zullen jullie echt zelf moeten doen. Maar misschien kunnen we wat meer inzicht geven in de “levenscyclus” van de hoofdluis en daar mee tips voor de bestrijding er van. Ook kunnen we jullie adviseren over hoe je zelf zou kunnen controleren zodat eventuele luizen zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden.
We organiseren een informatieavond over hoofdluis op donderdag 5 juni a.s. om 20.00 uur, op onze school.
Het is fijn om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden kan op het volgende e-mailadres: marja.geers@lpsnet.nl
Schoolreis
Onlangs heeft u een brief ontvangen omtrent de schoolreis.
Op donderdag 03-07-2014 gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 8 hebben deze dag gewoon les.

Alle groepen gaan naar een verschillend park toe, net als voorgaande jaren.
Groep 3 gaat naar Plaswijckpark in Rotterdam.
Groep 4 gaat naar Dippie Doe in Best.
Groep 5 gaat naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
Groep 6 gaat naar Het Arsenaal en speelcircus Bambini in Vlissingen.
Groep 7 gaat naar de Biesbosch in Drimmelen.

De leerlingen moeten gewoon om 08.45 uur op school in de klas zijn.
Om 09.00 uur vertrekken de bussen vanaf de Oudlandsestraat.
Tussen 17.00 uur en 17.30 uur verwachten we weer terug te zijn.

De kosten voor deze dag bedragen € 20,00 per leerling.
Het tekort wordt aangevuld vanuit het oudercomité.
Denkt u er aan om dit op tijd te betalen, uiterlijk op 1 mei 2014.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 1488.49.520 t.n.v. Gummarusschool Steenbergen.
Dit alles onder vermelding van de naam + de groep van uw kind.

De groepen 1-2 hebben op een andere datum een schooluitje. Deze datum volgt nog. Dit zal onder de reguliere schooltijd plaatsvinden. Voor deze leerlingen hoeft dan ook geen € 20,- betaald te worden.

VOOR ALLE OUDERS DIE ONS IN HET AFGELOPEN JAAR GEHOLPEN HEBBEN
Voor jullie gaan we weer een leuke “bonte ochtend” organiseren. Alle kinderen gaan voor jullie optreden. Want wij, maar zeker ook de kinderen, zijn erg blij dat jullie ons ook dit schooljaar weer zo goed geholpen hebben met van alles en nog wat. Noteer 18 juni maar vast in jullie agenda’s. In de ouderinfo van juni krijgen jullie de details en de mogelijkheid om jullie aan te melden voor deze gezellig ochtend.

SEEF:
Verkeerstekens
Er zijn drie soorten tekens;
1.Tekens die op het wegdek staan.
2.Tekens die naast de weg staan.
3. Tekens die mensen geven.
1. Tekens op het wegdek
Voor kinderen die fietsen, zijn de volgende tekens en afspraken van belang:
•Fietsstrook: fiets altijd in de fietsstrook als die er is.
•Busbaan: fiets nooit op een busbaan.
•Zebrapad: laat voetgangers die (willen gaan) oversteken op een zebrapad voorgaan.
• Oversteekplaats voor fietsers: hier moet je oversteken als je fietst. Je hebt geen voorrang.

2. Tekens naast de weg
Verkeerslicht:
• Rood licht betekent: stoppen.
• Geel licht: je mag alleen doorfietsen als je echt niet meer kunt stoppen.
• Groen licht: je mag doorfietsen.
Spoorwegovergang:
• Wacht voor de stopstreep als de (rode) lichten branden, de bel klinkt en de bomen dicht zijn.
• Rijd pas verder als de bomen helemaal omhoog zijn, de lichten niet meer branden en de bel niet meer klinkt.

3. Tekens van mensen
• Sla je af, steek dan altijd je hand uit.
• Autobestuurders kunnen tekens geven met hun lichten. Aan die tekens kun je zien wat de auto gaat doen.
Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep – Oproep

Sparen jullie mee? Doen hoor!

Binnenkort plaatsen we een aantal verzamelblikken in de school. Hier mogen kurken, doppen, knopen in gedaan worden waar wij hele leuke dingen van kunnen knutselen! Afgeven bij de eigen juf of meester mag natuurlijk ook.
Dus….als iedereen thuis mee spaart, zijn die blikken zo vol! 
Bedankt allemaal!

 

 
Sport-speldag onderbouw:

Namelijk op woensdag 28 mei 2014 voor de groepen 1 t/m 4.
Alle leerlingen moeten om 9.15 uur op het sportpark aan de Seringenlaan
aanwezig zijn bij de herkenningstekens op het veld.
Kinderen moeten meebrengen:
• 1 x fruit/groente en drinken voor in de pauze
• Met warm weer extra flesje water.
Rond 12.00 uur is de sportdag afgelopen en kunt U uw kind weer ophalen op het sportpark.
Bij regen gaat de sportdag niet door. Bij twijfel kunt U het beste even naar school bellen. Tel: 507130
Als de sportdag niet doorgaat brengt U uw kind gewoon om 8.45 uur naar school, het is dan een gewone schooldag.
Indien de sportdag halverwege wordt afgelast, kunt U uw kind om 12.00 uur op school ophalen.

Zoals ieder jaar hebben wij ook dit jaar de hulp van ouders hard nodig.
Wilt U ons op woensdag 28 mei a.s. komen helpen met het begeleiden van een groepje kinderen uit de groepen 1 t/m 4, vult U dan onderstaand strookje in en geef dit
uiterlijk vrijdag 16 mei a.s. met uw kind mee naar school.

Bij voorbaat dank,
Groetjes leerkrachten groep 1 t/m 4

—————————————————————————————-
Dhr/mevr___________________________ tel: _____________________
Ouder van__________________________
Wil graag helpen in groepen: 1 / 2 – 3/ 4 ( omcirkel uw keuze)

op woensdag 28 mei 2014.