Nieuwsbrief JGR. 10 no. 3; maart 2014

De kalender: zie schoolagenda

Inschrijfochtend

Op woensdag 26 maart hebben wij onze jaarlijkse inschrijfochtend. U bent met uw zoon of dochter van harte welkom om kennis te maken met onze school, vragen te stellen en/of in  te schrijven. De ochtend is voornamelijk bedoeld voor kinderen die in het schooljaar 2014-2015 vier jaar worden. De ochtend is van 09.00 uur tot 12.00 uur

 

Kwaliteitsenquête

Als school gaan wij dit jaar weer een kwaliteitsenquête uitzetten onder ouders, leerlingen groep 6, 7 en 8 en medewerkers. Dit om onze kwaliteit als school in kaart te brengen en ontwikkelpunten te kunnen meenemen in onze schoolontwikkeling. Om een zo goed mogelijk beeld van de school te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst ook daadwerkelijk invullen. We gaan u voor het invullen van de vragenlijst op school uitnodigen, zodat u deze digitaal kunt invullen. Dit zullen we combineren met de ouderavond die gepland staat voor de week van 31 maart. Voorafgaand aan het gesprek met de leerkracht kunt u dan de vragenlijst invullen. We hopen op uw medewerking in deze. Meer informatie zal te zijner tijd volgen.

 

Oproep

In de kleutergroepen hebben we ‘lees’ voer voor de kleuters. Dit hebben we ook in de vorm van educatieve tijdschriften zoals bobo, pompoen, doremi en de okki. Mocht u thuis nog stapeltjes hebben liggen die al gelezen zijn…wij zijn er weer blij mee

Opknappen poppenkast

Wij hebben een reuze poppenkast gekregen van Hetty van Robhetty, waar we heel blij mee zijn. De poppenkast verdient een tweede leven en kan een opknapbeurt gebruiken. Welke handige ouder, opa/oma kan ons hiermee helpen?

U kunt zich hiervoor opgeven of als u nog vragen heeft bij Juf Carla van de kleuters:

carla.mulders@lpsnet.nl

Alvast bedankt!!

 

Binnenkomen

Het is al weer bijna maart en de oudste kleuters gaan zich al voorbereiden op groep 3.

Alleen naar binnen komen hoort daar ook bij.  Straks als ze naar groep 3 gaan kunnen de ouders ook niet meer mee lopen.

Wij vragen de ouders om alvast wat te gaan oefenen met het alleen naar binnen komen.

Dit vraagt ook iets van hun zelfredzaamheid. Iets wat de oudste kleuters al zeker moeten kunnen.

Dit hoeft niet gelijk de hele week, maar begin zo eens met een of twee dagen.

Je zult merken dat de kinderen dit ook heel erg leuk en heel stoer vinden.

Het geeft ook jongste kleuters wat meer ruimte bij de kapstok als het niet zo druk is met alle ouders in de gang.

Alvast bedankt.

Verschoonkleren

De kleutergroepen zijn op zoek naar verschoonkleren.

Het liefste joggingbroekjes in grote maten.

Deze zijn makkelijk aan en te trekken.

 

 

 

Schoolreis

Onlangs heeft u een brief ontvangen omtrent de schoolreis.

Op donderdag 03-07-2014 gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.

De groepen 1-2 en 8 hebben deze dag gewoon les.

Alle groepen gaan naar een verschillend park toe, net als voorgaande jaren.

Groep 3 gaat naar Plaswijckpark in Rotterdam.

Groep 4 gaat naar Dippie Doe in Best.

Groep 5 gaat naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Groep 6 gaat naar Het Arsenaal en speelcircus Bambini in Vlissingen.

Groep 7 gaat naar de Biesbosch in Drimmelen.

De leerlingen moeten gewoon om 08.45 uur op school in de klas zijn.

Om 09.00 uur vertrekken de bussen vanaf de Oudlandsestraat.

Tussen 17.00 uur en 17.30 uur verwachten we weer terug te zijn.

De kosten voor deze dag bedragen € 20,00 per leerling.

Het tekort wordt aangevuld vanuit het oudercomité.

Denkt u er aan om dit op tijd te betalen, uiterlijk op 1 mei 2014.

U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 1488.49.520 t.n.v. Gummarusschool Steenbergen.

Dit alles onder vermelding van de naam + de groep van uw kind.

De groepen 1-2 hebben op een andere datum een schooluitje. Deze datum volgt nog. Dit zal onder de reguliere schooltijd plaatsvinden. Voor deze leerlingen hoeft dan ook geen € 20,- betaald te worden.

 

Van het oudercomité

Knutselmiddag kinderoptocht Carnaval

Woensdagmiddag 19 februari organiseerde het oudercomité weer de jaarlijkse knutselmiddag ter voorbereiding op de kinderoptocht. Maar liefs 60 kinderen hebben zich dit jaar aangemeld voor de kinderoptocht van zaterdag 1 maart as.

Er werd door de kinderen samen met vele welwillende ouders en het oudercomité flink geplakt, geknipt en geknutseld. Mooie glitter brillen, gouden hoeden, glimmende stopdassen en nog veel.

Ook dit jaar hopen wij weer hoge ogen te gaan gooien, aan de inzet van alle ouders en kindjes zal het zeker niet gelegen hebben! 

Anglia:

Anglia is een examen Engels, dat vanuit Engeland in o.a. Nederland gemaakt wordt door een groeiend aantal kinderen op steeds meer scholen van het basis – en voortgezet onderwijs. Het diploma, dat de kinderen ontvangen, is wereldwijd erkend. Het examen vindt dit jaar plaats op 10 april. De examens worden opgestuurd naar Engeland en daar nagekeken. De diploma’s worden vervolgens naar onze school gestuurd, waarna er een feestelijke uitreiking zal plaatsvinden.

 

Beste ouders, verzorgers,

In een eerder bericht hebben wij u laten weten dat vanwege andere werkzaamheden bij Stichting Breek-4u.nl  Elvira van Geel haar taak als coördinator tussenschoolse opvang  zal overgedragen aan haar collega, Wilma de Jong.

Wilma zal na de voorjaarsvakantie de taken van Elvira overnemen.

 

Met veel plezier heb ik  mijn taak als coördinator,  samen met het TSO team, team basisschool Gummarus, ouders en kinderen uitgevoerd.

Ik wil  iedereen hiervoor hartelijkbe danken!

Ik wil Wilma  een hele plezierige tijd toewensen tijdens de tussen schoolse opvang!

Heeft u vragen omtrent de tussenschoolse opvang dan kunt u Wilma bereiken op tel.nr:06 81556830

of per mail: gummarusbreek-4u@theeplein.com

 

Met vriendelijke groet,

Elvira van Geel

 

Stichting Breek-4U.NL