Nieuwsbrief JGR. 10 no. 2; februari 2014

De kalender: zie schoolagenda

Schooljaar 2014-2015

De schoolvakanties en vrije dagen voor schooljaar 2014/2015 worden rond de meivakantie  bekend gemaakt. Om alvast ouders tegemoet te komen die wat verder vooruit een vakantie willen boeken, staan hieronder drie vakanties, zoals deze zijn vastgesteld in het Brabants Overleg Vakantieplanning.

Herfstvakantie                                20-10-2014 t/m 24-10-2014

Kerstvakantie                                  22-12-2014 t/m 02-01-2015

Voorjaarsvakantie                          16-02-2015 t/m 20-02-2015

 

Voorleeskampioen gemeente Steenbergen: Ziggy Adamo!

 

Ik ben Ziggy (groep 8A), ik ben 12 jaar oud en ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de bieb. Ik vond het heel erg leuk om mee te doen in de bieb. Ik heb zelfs gewonnen! Ik had dat echt niet verwacht. Ik was echt heel erg blij met de beker die ik heb gewonnen, en met alle overige dingen. Ik ga nu een stukje schrijven wat we allemaal moesten doen.

We kwamen binnen en een hele hoop mensen waren er nog niet. We moesten niet zo heel erg lang wachten. Toen uiteindelijk iedereen er was, gingen we van start met het voorlezen. Ik moest als één na laatste. Ik vond het niet zo erg, want dan kon ik ook zien hoe de andere kinderen voorlazen. Ik was helemaal niet zenuwachtig. Toen ik uiteindelijk aan de beurt was, kreeg ik wel even de rillingen, maar dat ging snel over. Ik las voor uit het boek Spijt van Carry Slee. Tijdens het voorlezen dacht ik telkens: ‘Nou hopen dat ik niet ga hakkelen en stotteren!’, maar dat gebeurde gelukkig niet. Toen ik klaar was met het voorlezen, ging er nog iemand anders en toen hadden we even pauze.

Na de pauze moesten de voorlezers bij het podium gaan staan voor een groepsfoto. Na de groepsfoto gingen we nog een Annie M.G. Schmidt quiz houden. Na de quiz werden de prijzen uit gedeeld en kregen we te horen wie er had gewonnen. Toen de winnaar (ik dus) z’n trofee kreeg en nog andere dingen, gingen een hele hoop mensen naar huis toe. Ik moest nog blijven voor een paar foto’s en een interview voor de SLOS. Na de foto’s en het interview, ging ik met een paar vrienden naar huis. Toen gingen we vieren dat ik gewonnen had.   

Zaterdag 8 maart ga ik naar Goirle voor de volgende (regionale) ronde! Spannend!

Zwemmers gezocht

 

De regionale schoolzwemkampioenschappen worden dit jaar gehouden op zaterdag 29 maart 2014 in Bergen op Zoom. Een team bestaat uit 6 zwemmers van verschillende leeftijden. Vorig jaar heeft de Gummarusschool meegedaan met twee teams. Dit jaar zouden wij graag weer met twee teams meedoen.

Als er kinderen zijn die graag meedoen met de schoolzwemkampioenschappen geef het dan voor 25 februari 2014 door aan  Juf Joyce (joyce.herrings@lpsnet.nl ) of aan juf Edith                                            (edith.veraart@lpsnet.nl) dan zullen zij kijken of het mogelijk is om twee teams te vormen.

 

Carnaval 2014          Kèk s, wa d’n artieste

 

Het is alweer zover, carnaval staat voor de deur of is voor velen zelfs al begonnen. Op school zijn we in ieder geval al volop bezig met de voorbereidingen voor de komende carnaval. Ook deze keer zal het weer een leutig feest gaan worden.

De leerlingen moeten op vrijdag 28 februari 2014 om 13.15 uur op school aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen, om met de hele school in een optocht door de wijk te gaan. Als we weer terug op school zijn, zal de prins met zijn gevolg ook aanwezig zijn. Zij kijken naar het laatste deel van de optocht en verzorgen de prijsuitreiking. Natuurlijk zullen we nog met z’n allen dweilen op het plein of in de gymzaal (bij slecht weer).

Het is leuk dat de leerlingen verkleed zijn en iets gemaakt hebben betreffende het motto Kèk s, wa d’n artieste.

In de groepen 1 t/m 4 wordt er klassikaal wat gemaakt. In de groepen 5 t/m 8 willen we,  dat de leerlingen zelf het initiatief nemen om iets te maken. Ze mogen hierbij natuurlijk geholpen worden. De leerlingen kunnen zich inschrijven als enkeling/paar, kleine groep of grote groep.

 Alle leerlingen blijven wel bij hun eigen groep!

Net als elk jaar kunnen de kinderen weer prijzen winnen, zoals bij een echte optocht ook het geval is. De leerlingen moeten zich dan wel inschrijven voor de optocht. Dit kan tot 17 februari  a.s.. Bij te late opgave kan er niet voor de prijzen meegedaan worden! Lever het inschrijfformulier volledig ingevuld  in bij de groepsleerkracht.

De gemaakte creaties moeten ’s ochtends al meegenomen worden naar school, voorzien van het nummer. Deze worden opgesteld op het plein waar normaal de fietsen staan. De jury kan zo al een keer kijken naar hoe de creaties gemaakt zijn.

Om ongeveer 13.15 uur stellen we de optocht op het schoolplein op. Tijdens de optocht mag er geen eten, drinken, confetti en spuitbussen meegenomen worden!

De route is als volgt: Magnoliastraat, Azaleastraat, Anjerstraat, Amaryllisstraat, Magnoliastraat, Lijsterbesstraat, Acacialaan, Zilverdenstraat, Azaleastraat, Magnoliastraat.

Het zou erg leuk zijn, als er veel publiek langs de route staat en dat de huizen langs de route leuk versierd zouden zijn.

Na afloop van de optocht is er een prijsuitreiking op het schoolplein. Hierna gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 even terug naar de groep en de groepen 5 t/m 8 kunnen naar huis.

Op deze vrijdag mogen de kleuters de hele dag verkleed naar school  komen. De groepen 3 t/m 8 alleen ’s middags.

Als het aan ons ligt wordt het een hele leutige middag met goed weer.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Deze bestaat uit juffrouw Ingrid, meneer Wietse en meneer Will.

Leutige groeten namens de werkgroep.

 

 

 

Gezocht: Digitale camera’s!

Beste Ouders,

Voor het schooljaar 2014-2015 zijn wij op zoek naar zoveel mogelijk digitale camera’s voor lessen  cultuur educatie fotografie aan leerlingen  van de groepen 8.

De camera’s zullen door de leerlingen, gedurende het hele schooljaar, gebruikt worden. 

Heeft u wellicht nog een verouderde camera thuis in de kast liggen en wordt deze toch niet meer gebruikt, wij zijn er dan ontzettend blij mee!

Graag willen we voor eind maart weten of het lukt om aan dit aantal te komen, we zien u reactie dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Camera inleveren mag bij de eigen leerkracht van uw kind. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep Cultuur Educatie: ingrid.bastiaansen@lpsnet.nl  of  carla.mulders@lpsnet.nl

Alvast enorm bedankt!

De werkgroep Cultuur Educatie

Juf Ingrid, Juf Sonja, Juf Carla

Van het oudercomité

 

Schoolomgeving

De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving is bij voorkeur autovrij, en anders autoluw. Vooral rond de tijden dat de school begint en uitgaat moet dit worden nagestreefd.
Op die manier kunnen kinderen zich veilig rond de school bewegen en kunnen kinderen op jongere leeftijd lopend of fietsend naar school. Af- en aanrijdende auto’s rondom school en kriskras rond school parkerende auto’s is dus ongewenst voor een veilige schoolomgeving. Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen om lopend of fietsend naar school te komen.

Tien gouden regels
De Tien Gouden Regels voor een veilige schoolomgeving helpen bij het veiliger maken van de directe schoolomgeving.

1. De route naar school is veilig
Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen lopen of fietsen. Door het maken van een schoolroutekaart kunnen scholen, ouders en kinderen inventariseren welke verkeersknelpunten zich onderweg voordoen.

2. De straat voor school is veilig
De straat voor school is bij voorkeur geheel autovrij. Dit klinkt radicaal, maar is vaak prima uitvoerbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk straten tijdelijk af te sluiten voor auto’s, met name op de momenten dat de school begint en uitgaat. Ook kan ter hoogte van de schoolingang een ‘knip’ worden aangebracht, zodat een doodlopende straat ontstaat. Is dat niet mogelijk, dan moet de straat voor school in elk geval worden ingericht als verblijfsgebied of als schoolerf. Hier hebben kinderen prioriteit. Auto’s mogen slechts stapvoets rijden en moeten zich aanpassen aan lopende en fietsende kinderen.

3. Er is een veilige oversteekplaats…
Als de straat voor school niet autovrij is, zorg dan voor een veilige oversteekplaats. Het liefst een zebra op een plateau, zo nodig met vluchtheuvel of wegversmalling. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde auto’s in de buurt van de oversteekplaats zijn dan ook uit den boze.

4. … en een veilige schooluitgang
Als kinderen na een dag stilzitten uit school komen, hebben zij vaak de neiging om pardoes de straat op te rennen. Waar nodig, zijn er hekjes op de stoep om dat te voorkomen.

5. Kinderen hebben onbelemmerd uitzicht
Geparkeerde en stilstaande auto’s maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk. Daarom is een parkeer- of stopverbod, ongeveer 25 meter links en rechts van de schoolingang, een vereiste.  Parkeren op de stoep wordt bij voorkeur fysiek onmogelijk gemaakt.

6. Voor ouders is er voldoende wachtruimte
Er is voldoende ruimte voor wachtende ouders op de stoep en/of op het schoolplein, met een mogelijkheid om te schuilen. Dat is een vriendelijk gebaar naar ouders die hun kinderen lopend of met de fiets ophalen.

7. Er zijn fietsenrekken voor de ouders…
Er zijn voldoende goed geplaatste fietsenrekken of -hekjes voor ouders die hun kind met de fiets komen brengen of halen.

8. … en voor de kinderen is er een goede fietsenstalling met voldoende rekken
Er zijn voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen van leerlingen. Ieder kind dat op fietsafstand van school woont moet zijn / haar fiets op school kunnen stallen. De fietsenrekken zijn bij voorkeur overdekt, moeten stevig zijn en voldoende ruimte bieden.

9. De schoolbus krijgt de beste parkeerplek
Bij veel scholen komen schoolbusjes voor de naschoolse opvang. Deze hebben een gereserveerde parkeerplek, dicht bij de schooluitgang. Deze parkeerplek is voor kinderen bereikbaar zonder oversteken.

10. De school heeft een verkeersouder en een verkeerscommissie
Het is belangrijk dat een verkeersouder samen met een groepje betrokken ouders een verkeerscommissie vormt die zich speciaal bezighoudt met de verkeersveiligheid rond school. Hun eerste aandacht is er op gericht het zelf te voet en met de fiets naar school gaan van de kinderen mogelijk te maken en te stimuleren. Met ouders die om allerlei redenen met de auto komen moeten afspraken worden gemaakt.

Oud papier 2013                                                     

Via deze weg willen we de ouders bedanken, die zich vorig jaar hebben ingezet voor het oud papier. Dankzij jullie inzet bedragen de opbrengsten van de papierinzameling voor de Gummarusschool in 2013 € 2.175. Deze opbrengsten komen ten gunste van de kinderen op school. Dankzij deze opbrengsten heeft de Gummarusschool haar ouderbijdrage per kind al jaren laag kunnen houden en worden er diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Per 1 januari 2014 is de gemeente in Steenbergen Zuid gestart met een pilot om het oud papier in te zamelen door middel van een papiercontainer aan huis. Deze papiercontainer wordt elke 1e zaterdag van de maand leeggemaakt, dus dezelfde dag als (voorheen) de dozen werden opgehaald. Het oudercomité van de Gummarus zamelt 4 keer per jaar het oud papier in (namelijk de 1e zaterdag van maart, juni, september en december).

Om de pilot succesvol te laten verlopen hebben een groot aantal ouders een korte instructie gevolgd over de nieuwe werkwijze. Wederom super dat vrijwilligers zich hiervoor hebben opgegeven. Uit de eerste ervaringen van Diomedon hebben we begrepen dat de inzameling door middel van de containers iets langer duurt als voorheen. Waarschijnlijk verloopt de inzameling op de zaterdagochtenden van 8:30 tot 13:00. Over een half jaar wordt de pilot geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal de gemeente beslissen of de papiercontainer aan huis blijft.

Het inzamelen van oud papier wil het oudercomité ook in 2014 handhaven. Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar ouders, die bereid zijn om 1 x op een zaterdag het oud papier in te zamelen. Wil jij die vrijwilliger zijn, die “geld” inzamelt voor onze school, geef dit dan door aan het Oudercomité.

Aanschaf diverse apparaten en materialen

Binnen het OC is er gesproken over de aanschaf van enkele duurzame, leerzame apparaten en materialen, die toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor alle kinderen uit alle leerjaren. Deze zullen worden bekostigd uit de diverse opbrengsten die het OC heeft; u moet hierbij denken aan de  opbrengsten van onder andere het oud-papier.

 

Bianca en Cindy hebben enkele ideeën uitgewerkt met Marijn en deze zijn tijdens de laatste vergadering van het OC besproken en werd door ons allemaal erg enthousiast en positief ontvangen.

 

U moet bij de aanschaf denken aan bijvoorbeeld een keukenblokje, waarin de kinderen kunnen leren kokkerellen. Daarnaast aan diverse knutselmaterialen zoals figuurzagen en limomessen. Ook is er gesproken over de eventuele aanschaf van een klei-oven.

In de volgende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen hiervan.

 

Jureren bij de schooloptocht

Op vrijdag 28 februari is er natuurlijk weer de grote Gummarus schooloptocht.

De groepen 1 tot en met 4 gaan hier samen met de klas een invulling geven aan het motto:

KÈK ’S WA D’N ARTIESTE!

 

De groepen 5 tot en met 8 moeten dit zelfstandig doen.

De afgelopen jaren was het ontzettend moeilijk om uit alle deelnemers een aantal winnaars te kiezen en daarom hebben we dit jaar in samenspraak met de lerarenwerkgroep carnaval besloten de groepen en prijzen anders te verdelen:

Groep 1 tm 4,                                                            prijs 1 tm 3

Groep 5 tm 8, enkelingen en paren                prijs 1 tm 3

Groep 5 tm 8, 3 /4 / 5 kinderen per groep     prijs 1 tm 3

Groep 5 tm 8, 6 of meer kinderen                 prijs 1 tm 3

 

We zullen jureren op de volgende drie onderdelen:

·         Thema

·         Uitvoering / creativiteit

·         Act

Uit deze drie onderdelen komt een gemiddelde, waarna het gemiddelde van de vier juryleden het eindcijfer van de groep zal zijn.

Doe allemaal je best er wat leuks van te maken en zorg dat je daarbij rekening houdt met de onderdelen waarop we jureren. De jury bestaat uit drie leden van het oudercomité en juffrouw Els Kooijmans

Wij zijn zeer benieuwd wa d’n artieste we mogen ontmoeten!

De jury

 

Carnavalsoptocht in de stad!!!

 

Het is weer bijna carnaval! En bij carnaval denken we natuurlijk ook aan de optocht. En omdat een optocht heel leuk is, doen we dit jaar  met de school ook weer mee aan de kinderoptocht van de SKS in de stad. Deze optocht is op zaterdagmiddag, 1 maart.  

 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen weer meedoen. Wanneer er een broertje of zusje in de hogere groepen ook graag mee wil lopen, is dat vanaf dit jaar ook mogelijk. 

 

Het motto van dit jaar is “Kèk ’s, wa d’n artieste!” en wij als werkgroep Carnaval hebben daar een leuke invulling aan gegeven. We hopen dan ook, dat we dit jaar weer met veel kinderen mee kunnen lopen in deze optocht. Tot op heden zijn er al meer dan 20 (!) aanmeldingen, maar er kunnen er nog veel meer bij!

 

We gaan op woensdag 19 februari ook nog een middag knutselen op school, zodat we straks goed voor de dag komen..

 

Als je mee wilt doen, kun je jezelf aanmelden via werkgroepcarnavalgummarus@mail.com

liefst zo snel mogelijk; uiterlijk vrijdag 31 januari!!

 

Corine Augustijn, Jolanda Bos,  Kim Liefhebber, Carmen Sertons, & Miranda van der Pligt

 

Hallo iedereen!
Via deze weg wil ik jullie mededelen dat ik vanaf heden deel zal nemen aan de Ouderraad van de Gummarusschool in Steenbergen.  Ter verduidelijking, ”Wie ben ik dan?’ Ik ben de mama van Dante Valkenborg die vanaf november vorig kalenderjaar in de klas van Juffrouw Sandra en juffrouw Ingrid zit. Verder ben ik ook nog mama van Bram Valkenborg, maar die moet nog twee jaartjes wachten tot hij naar school mag. Ik woon samen met mijn man en kinderen in de Montenaken op nummer 51 en werk zelf ook op een school in Roosendaal. De reden dat ik mezelf heb aangemeld voor de Ouderraad is dat ik het erg belangrijk vindt om een betrokken en flexibele ouder te zijn die begaan is met de school waar haar kind ( eren) op zit (ten). Het is voor ons als gezin erg belangrijk dat we gezamenlijk dingen ondernemen en nieuwe uitdagingen aangaan en daarom is het voor mij ook wenselijk dat ik deel kan nemen aan en kennis heb van de activiteiten en beleefwereld van mijn dochter.  Ik hoop een leuke tijd te hebben met het meedenken en doen van activiteiten voor school en ik hoop zo ook het signaal naar mijn kinderen uit te stralen dat ik het belangrijk en relevant vindt waar zij mee bezig zijn en dat hun activiteiten er voor ons als gezin echt toe doen in hun weg naar volwassenwording. Dus ga ik met veel enthousiasme deze taak tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Janneke Valkenborg

 

Gevraagd:

Voor onze techniekkisten zijn wij nog op zoek naar een plastic knikkerbaan. (Een knikkerbaan die lijkt op die van de afbeelding.) Heeft u er nog een staan waar toch niet meer mee gespeeld wordt? U zou ons er een groot plezier mee doen?

Groetjes, de kleuterjuffen

Hallo allemaal,

Op school spelen wij heel graag met de houten trein. Eigenlijk zouden we wel graag wat meer rails willen hebben. Dan wordt het spelen nog leuker. Heeft u nog rails op zolder liggen? Als wij het mogen hebben, heeft u weer meer plek op zolder. Deal?

Groetjes, de kinderen van groep 1/2A, juf Carla en juf. Marja

Kamp groep 8

 

Het duurt nog een tijdje, maar van maandag 23 t/m woensdag 25 juni gaan de groepen 8 op kamp. Dit jaar een (voor de Gummarusschool) nieuw kampadres in Zegge. De kosten voor dit kamp zullen € 65,- zijn. Dat kan in twee termijnen als daar behoefte aan is.                                        Het eerste deel vóór 1 maart,                   het hele bedrag dient vóór 1 mei op rekeningnummer 1488.49.520 t.n.v. Gummarusschool Steenbergen te zijn gestort onder vermelding van : de naam van uw zoon/dochter en schoolkamp.

 

 

Passend onderwijs 

Bergen op Zoom, 8 januari 2014.

Onderwerp: Invoering passend onderwijs

Geachte ouder(s), verzorgers,

De regio Bergen op Zoom start op 1 augustus 2014 met passend onderwijs. Passend

onderwijs is gebaseerd op nieuwe wetgeving, waarin geregeld is hoe het onderwijs aan

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk

te maken, gaan alle basisscholen en speciale (basis) scholen in onze regio samenwerken in het nieuwe samenwerkingsverband Brabantse Wal, regio Bergen op Zoom. Deze regio omvat de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Ook de school van uw kind valt onder dit samenwerkingsverband. Momenteel wordt het ondersteuningsplan voor het nieuwe samenwerkingsverband verder opgesteld. In het regionaal ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Hierbij zijn naast de besturen ook afgevaardigden van ouders en leerkrachten betrokken.

 

School krijgt zorgplicht.

Vanaf 1 augustus 2014 is iedere school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra

ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de

zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek

voor uw kind. Het samenwerkingsverband regio Bergen op Zoom is vanaf dat moment

verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan

leerlingen. Dit wordt verder in het nieuwe ondersteuningsplan uitgewerkt.

Wat betekent de invoering voor u?

Neemt uw kind momenteel met een rugzak (toekenning van extra budget voor

individuele ondersteuning) deel aan het regulier onderwijs of gaat het naar het speciaal

onderwijs? Dan kan de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 gevolgen

hebben voor u en uw kind. In de bijlage leest u wat de invoering van passend onderwijs

voor u betekent.

Zie voor verdere informatie ‘Passend Onderwijs, de informatiegids voor ouders’ of de

website van het Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan de school van uw kind. U kunt ook contact

opnemen met de huidige coördinator van het SWV Bergen op Zoom, Ton Rijk (te bereiken bij Onderwijsbureau Dyade, 0164- 237557) of met 5010, de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders, via 0800-5010 (gratis).

Met vriendelijke groet,

Ton Rijk

Coördinator Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal.  

Bijlage: Wat betekent de invoering voor u? 

Neemt uw kind met een rugzak deel aan het regulier onderwijs of gaat het naar het

speciaal onderwijs? Dan kan de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014

gevolgen hebben voor u en uw zoon of dochter. Hieronder vindt u een overzicht van de

belangrijkste veranderingen.

Geen landelijke indicatiestelling meer.

U hoeft vanaf 1 augustus 2014 geen landelijke indicaties voor een rugzak of speciaal

onderwijs meer aan te vragen voor uw kind. De school waar u uw kind aanmeldt, regelt

de plaatsing en eventueel een aanvraag voor extra ondersteuning of voor toelating tot

het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De school krijgt zorgplicht.

Scholen hebben een zorgplicht voor alle leerlingen. De school waar u uw kind aanmeldt, moet binnen 10 weken een passende plek voor uw kind bieden. Dat kan op de school van aanmelding zijn of op een andere school die uw kind beter kan ondersteunen. De school overlegt hierover met u.

 

Leerlingen met een rugzak in het regulier onderwijs.

Voor leerlingen die nu met een rugzakje deelnemen aan het regulier onderwijs, vervalt

de rugzak. In plaats daarvan is de school van uw kind verplicht om extra ondersteuning

op maat te regelen. De school krijgt daarvoor ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Neemt uw kind met een rugzak deel aan het regulier onderwijs, dan informeert de school u voor de zomervakantie over de ondersteuning en begeleiding die uw kind in het schooljaar 2014-2015 krijgt.

 

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) of (voortgezet) speciaal

onderwijs (v)so.

Leerlingen die onderwijs volgen in het sbo of (v)so kunnen op hun eigen school blijven.

Verandert de leerling van school, dan beoordeelt het samenwerkingsverband opnieuw of

de leerling in het [sbo of (v)so] blijft of dat hij met extra ondersteuning regulier

onderwijs kan volgen. Hierover vindt overleg plaats met u.

Leerlingen met een visuele of auditief/communicatieve beperking.

Scholen voor blinde, slechtziende, dove en slechthorende leerlingen of leerlingen met

ernstige spraaktaalmoeilijkheden vallen niet onder de samenwerkingsverbanden passend

onderwijs. Voor deze leerlingen blijven de bestaande regelingen van kracht. Zit uw kind

vanwege een van deze beperkingen met een rugzak op een reguliere school, dan

verandert er het schooljaar 2014-2015 niets. Voor deze rugzakleerlingen wordt dit jaar

duidelijk hoe de ondersteuning en begeleiding geregeld wordt na 1 augustus 2014.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school in het samenwerkingsverband maakt een profiel waarin wordt beschreven

welke ondersteuning de school kan aanbieden. Informatie over dat profiel komt in de

schoolgids van 2014-2015 te staan. De medezeggenschapsraad van de school heeft

adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.

Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief.

De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor alle leerlingen die extra

ondersteuning nodig hebben. Hierin beschrijft de school de uitstroombestemming van uw

kind en de onderbouwing daarvan. De school gaat hierover met u in gesprek. Dit noemen

we ‘op overeenstemming gericht overleg’. Ook bespreekt de school elk jaar de

vorderingen met u.

Geschillencommissie.

Als u en de school het niet eens worden over de toelating of verwijdering van uw kind of

het ontwikkelingsperspectief, kunt u naast de bestaande mogelijkheden ook een geschil

voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Op de website

www.passendonderwijs.nl vindt u meer informatie over wat u kunt doen bij problemen

tussen u en de school. 

Sociale vaardigheidstraining

voor kinderen van 9 -12 jaar van de basisscholen

in de gemeente Steenbergen

Soms lukt het uw kind niet zo goed om op een prettige manier met andere kinderen om te gaan en/of vriendschappen te sluiten. Uw kind voelt zich onzeker en weet niet goed hoe hij/zij dit kan verbeteren en moeilijke situaties kan oplossen.

Als u dit herkent bij uw kind dan is deze sociale vaardigheidstraining zeker iets voor uw kind. Samen met zeven andere kinderen  van dezelfde leeftijd komen we negen keer bij elkaar om met allerlei thema’s aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld:

Hoe kan ik meer zelfvertrouwen krijgen?

Hoe maak ik contact met andere  kinderen?

Hoe kan ik zelfverzekerder overkomen?

Hoe ga ik om met moeilijke situaties? Bijvoorbeeld als ik ruzie heb of als ik

gepest word.

Hoe zeg ik “nee” als ik iets niet wil?

Traverse, organisatie voor maatschappelijk welzijn biedt in het voorjaar 2014 een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9 – 12 jaar,  aan. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats. De training bestaat uit 9 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 bijeenkomsten voor de ouders.

De bijeenkomsten worden verzorgd door twee (school)maatschappelijk werkers van Traverse en zullen na schooltijd in Steenbergen plaatsvinden.

 

U kunt uw kind aanmelden door te bellen naar Mw. J.Jongerius: 06- 43 75 82 00 of te mailen naar: j.jongerius@traversegroep.nl . Plaatsing verloopt in volgorde van aanmelding. Er zijn geen kosten aan deze training verbonden.

 

Met vriendelijke groet, Maria Rozijn

 

 

 

Inschrijfformulier optocht Gummarusschool 28 februari 2014

 

INLEVEREN VOOR 17 FEBRUARI 2014!

 

Naam/namen:             ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Groep:                        ……………………………………………………

Groepsleerkracht:       ……………………………………………………

Doet/doen mee als:

O enkeling/paar

O  kleine groep ( 2 t/m 5 kinderen )

O  grote  groep ( meer dan 5 kinderen )

Mijn/ons motto is: ……………………………………………………