Nieuwsbrief JGR. 10 no. 1; januari 2014

Team Gummarus wenst u allen een gezond 2014

 

 Studiedag LPS

Woensdag 8 januari is de jaarlijkse LPS-studiedag. Dit jaar i.v.m. het 20-jarig bestaan van de stichting is daar een hele dag voor gereserveerd. Alle leerlingen zijn dan ook vrij.


Cultuureducatie  op onze school!

Vorig schooljaar hebben we met drie collega’s de opleiding tot Intern Cultuur Coördinator met goed gevolg afgelegd. Met de opgedane kennis is er een beleidsplan tot stand gekomen waarin we onze visie en missie hebben opgenomen en waarin staat beschreven op welke wijze Gummarus invulling wil geven aan cultuur educatie binnen de school.

 Wij vinden het als school onze opdracht de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen en in te zetten, waardoor zij kennis vergaren, de juiste vaardigheden en attitude ontwikkelen, om de wereld en zichzelf te leren kennen en uit te groeien tot waardevolle mensen in de samenleving.

Er zal ruimte gecreëerd worden voor creatief denken en talentontwikkeling voor elke leerling. Vooral ook cultuureducatie zal hierbij een voorname plaats innemen. We denken hierbij aan extra tijd binnen het bestaande lesrooster voor talentontwikkeling. Hierbij houden we rekening met verschillen in capaciteiten en zien deze verschillen juist als kans.

 

Ieder kind is uniek en ieder kind verdient applaus!

 

Ongetwijfeld heeft u al gemerkt dat Muziek en Dans dit schooljaar centraal staan; enkele muzieklessen worden verzorgd door Slagwerkschool Marco Brok en Danslessen door Dinami. Daarnaast zijn er workshops dans en komt er een voorstelling. En niet te vergeten: ons schoolorkest! We zijn nu al enorm trots op onze leerlingen!

 Gedurende vier schooljaren zullen verschillende disciplines centraal staan. Voor dit jaar dus Muziek en Dans, volgend schooljaar Beeldende Vorming en Media, daaropvolgend nog Drama, Erfgoed, Literatuur en Theater.

Gummarus (BE-) LEEFT!

ICC-ers Basisschool Gummarus Steenbergen

Ingrid Bastiaansen, Sonja Verbeek en Carla Mulders

 Seef

Oversteken

Zo steek je over in een rustige straat

·         Stop voor de stoeprand of aan de kant.

·         Kijk eerst naar de ene kant en dan naar de andere kant.

·         Steek recht en rustig over als je veilig kunt oversteken.

Zo steek je over bij geparkeerde auto’s

·         Stop bij de geparkeerde auto’s.

·         Kijk in de auto’s of er iemand in zit. Die wil dan misschien wegrijden.

·         Als er iemand in een auto zit, loop je naar een andere plek om over te steken.

·         Zit er niemand in de geparkeerde auto’s? Ga dan tussen de geparkeerde auto’s staan en kijk goed naar allebei de kanten.

·         Steek recht en rustig over als je veilig kunt oversteken.

Zo steek je over bij een kruispunt

·         Stop voor de stoeprand of aan de kant.

·         Kies een plaats waar je goed naar alle kanten kunt kijken.

·         Kijk eerst naar alle kanten. Kijk ook achterom.

·         Steek recht en rustig over als je veilig kunt oversteken.

Zo steek je over bij een zebrapad

·         Stop voor de stoeprand of aan de kant.

·         Als je op een zebrapad oversteekt, mag je voorgaan.

·         Als je op het zebrapad wilt oversteken en er al vlak voor bent, mag je voorgaan.

·         Kijk goed voordat je het zebrapad opgaat.

·         Stap pas het zebrapad op als er niks aan komt of… als je zeker weet dat de auto’s, brommers en fietsers nog gemakkelijk voor je kunnen stoppen!

Zo steek je over bij voetgangerslichten

·         Stop bij het voetgangerslicht.

·         Een voetgangerslicht heeft twee kleuren: rood en groen. In de lichten zie je een plaatje van een voetganger.

·         Als het licht rood is, druk je op de knop en wacht je tot het licht groen is. Is er geen knop, dan wacht je gewoon af.

·         Als het licht groen is, kijk je eerst naar de ene en dan naar de andere kant.

·         Als er niemand doorrijdt, steek je rustig over.

·         Als het licht tijdens het oversteken op rood springt, loop je door en ga je niet terug.

 

Zo steek je over bij verkeersbrigadiers

·         Als er verkeersbrigadiers zijn, steek je bij hen over.

·         Steek pas over als de verkeersbrigadier zegt dat dat mag.

·         Er zijn altijd twee verkeersbrigadiers. Steek tussen hen over.

Zo steek je over naar een vluchtheuvel

·         Stop voor de stoeprand of aan de kant.

·         Kijk goed naar links.

·         Steek recht en rustig over naar de vluchtheuvel als je veilig kunt oversteken.

·         Stop op de vluchtheuvel.

·         Kijk goed naar rechts.

·         Steek recht en rustig over naar de overkant van de straat als je veilig kunt oversteken.