Kanjertraining in groep 7a

Kanjer groep 7a

 

De kanjerafspraken:

 

In de groep zijn we vooral bezig geweest met vertrouwen. Wie kun je vertrouwen? Ben ik te vertrouwen? Wanneer is informatie vertrouwelijk? Welke dingen kun je tegen iedereen vertellen en wanneer zeg je iets alleen tegen mensen die je echt vertrouwt? Wat vertel je tegen je ouders, je juf, vriend(inn)en, een klasgenootje of een kennis.

 

We hebben ook debatten gehouden aan de hand van verschillende stellingen. Was je het eens met een stelling, dan nam je een groen kaartje, oneens een rode.

 

Als je ergens een mening over hebt, moet je dat goed kunnen motiveren. Het is belangrijk een ander uit te laten praten en goed naar elkaar te luisteren. En misschien…als iemand goede argumenten heeft, kun je besluiten je mening te veranderen.

 

Als je in debat gaat, geef je elkaar eerst een hand en respecteer je de mening van de ander. Het is fijn om te kunnen zeggen wat je mening is. Je bent een kanjer als je dat durft en een ander ook de ruimte voor zijn eigen mening geeft.