Kanjerles met ouders groep 8

Ouderkanjerles 10-4-2013.

 Met 4 ouders zijn we aan de slag gegaan in de gymzaal.
Eerst heb ik kort wat verteld hoe we met kanjer in groep 8b gestart zijn. Het was toch weer een nieuwe groep, dus dan is eerst kennismaken en elkaar leren kennen belangrijk.
Even benoemd hoe we deze lessen gedaan hebben.
Daarna hebben alle leerlingen met een groepje de 4 petten uitgespeeld. Dit deden ze door een situatie, dat ze met een fiets waren gevallen. Daar reageerden de rode petten op en daarna de zwarte en als laatste de witte petten.
Daarna gingen we samenwerken in de kring. Twee grote kringen met leerlingen en ouders moesten handen vast in de kring en dan een hoepel doorgeven. Maar de handen mochten niet los. Hoe doe je dat? Je door de hoepel worstelen en dan de volgende totdat hij het kringetje rond is geweest.
Dit ging erg goed, na even nadenken wat de handige manier is.
Daarna hebben we een parcours gelopen met blinddoek, waarbij de ene moest vertellen welke richting en veilig over de hindernissen sturen.
Daarna werd er gewisseld en kon de andere dit ervaren.
Omdat de tijd zo snel ging zijn we voor het klapstuk snel terug naar de klas gegaan. De ouders durfden niet als een plank achterover van de tafel te vallen, maar er waren genoeg vrijwilligers in de klas.
Zoveel dat we daar niet genoeg  tijd meer voor  hadden en dit gewoon weer in een andere kanjerles  gaan doen.
Jammer, dat er zo weinig ouders aanwezig konden zijn, maar het was wel een leuke ervaring voor ouders en leerlingen, dat we zoveel tijd en ruimte hadden.