Feestdag jubilarissen 27 juni 2014

Het was een leuke dag. De juffen: Carla, Ingrid en Bernadette zaten alle drie 25 jaar op het onderwijs. Meneer Marijn al 40 jaar. Hij nam afscheid.
We hadden met zijn allen een lied gezongen voor hun.
De juffen en meneer Marijn kwamen in een hele oude bus aanrijden.
Ze werden natuurlijk toegezongen.
Alle groepen hadden een land en moest daar een verhaal over vertellen en wat tekenen.
We hadden ook een workshop dansen.
Aan het eind van de middag hadden we een dans met heel de school wel allemaal een verschillende.
Het was een leuke gezellige dag met veel lol.