Notulen vergadering 30-06-2014

Aanwezig: Jennifer, Manuela, Jolanda, Kim, Eveline, Miranda S., Janneke, Wanda, Miranda P.,
Cindy, Bianca, Carmen, Corina L., Georgette en Corine A.
Afwezig: Desiree.
Aanwezig Team: Marijn, Iwan, Neeltje, Ria, Jack, Marjoleine, Anouska, Marieke, Carla K.,
Bernadette.

Opening: Bianca heet iedereen van harte welkom op alweer de laatste vergadering van dit schooljaar en opent de vergadering.
Mededelingen:
• Marijn geeft aan dat Els per 1 augustus 2016 zal vertrekken als directeur, dit komt nog in de ouderinfo te staan. Hoe dit tegen die tijd wordt ingevuld is nu nog niet duidelijk.
• De nieuwe podiumdelen worden nog geleverd voor het eind van dit schooljaar.
Ingekomen post: Er is geen post.

Notulen 14 mei: De hesjes voor de verkeersregelaars zijn inmiddels besteld.

Evaluatie avondvierdaagse: Er hebben 143 deelnemers meegelopen vanuit de school. Bij het melden van de deelnemers bij de poort van het sportpark kun je eigenlijk niet alleen staan. Dat is niet bij te houden. Verder zijn er geen problemen geweest.

Nieuwe vergaderdata: Bianca gaat hier samen met Marijn nog naar kijken en stuurt deze zo snel mogelijk naar iedereen door.

Rondvraag:
• Carla K. en Bernadette bedanken ons voor de superleuke jubilarissendag en de cadeaus.
• Schoolorkest is goed gegaan en gaat volgend jaar verder. Misschien zijn er nog ouders die hierbij kunnen helpen ?
• Er wordt gevraagd of er iemand wil komen helpen bij de werkgroep verkeer. De week voor de herfstvakantie zal er weer een verkeersweek worden georganiseerd. Wij geven aan dat als er vanuit het OC niemand zou kunnen of willen dat er dan ook andere ouders gevraagd kunnen worden.
• Oud papier is 45 % meer opgehaald met de pilot van een aparte container. De grote container bij school gaat waarschijnlijk naar 1x per maand i.p.v. elke week. Voor school kan worden nagevraagd of er een aantal containers op school kunnen worden gezet. Kim gaat dit navragen bij de gemeente.
• Anouska heeft een mail gekregen van Edith over de stichting Make a Wish. Wellicht is het leuk om een goed doel te koppelen aan de kerstmarkt. Hier gaat de werkgroep mee aan de slag en zal daar komend schooljaar op terug komen.
• Carmen vraagt wat er gebeurt is met de musical ?
Bernadette legt uit dat de animo onder de kinderen van groep 8 erg laag was. Zij wilden liever een eigen invulling bedenken voor de afscheidsavond.
Er zullen dus verschillende optredens te zien zijn waaronder een mini musical (door een groepje die wel graag een musical willen doen).
Het zou niet werken als kinderen gedwongen worden om iets te doen waar zij niet achter staan, dan is het niet gezellig.
• Miranda P. vraagt of het al bekend is of Wietse volgend schooljaar wel of niet aanwezig zal zijn bij de OC vergaderingen ?
Marijn weet dit niet, Bianca zal dit gaan bespreken met Wietse en komt er op terug.
• Miranda P. geeft ook aan dat er veel meer mogelijkheden zijn om als school gebruik te maken van het zwembad. Leo zou bijvoorbeeld een les survival kunnen geven i.p.v. de gymles. Er kan veel meer dan alleen maar met een groep gaan zwemmen bij mooi weer.
Neeltje gaat overleggen met Leo om de mogelijkheden te bespreken.

Afscheid Jennifer en Corine:
Zowel Bianca als Marijn bedanken de dames voor hun inzet van de afgelopen 8 jaar en zetten de dames in de bloemetjes. Het is niet altijd makkelijk om dit 8 jaar vol te houden met evenveel plezier en inzet als in het begin. Voor Corine is dit nooit een probleem geweest, zij neemt afscheid terwijl ze er eigenlijk nog niet mee zou willen stoppen. Jennifer had hier wat meer moeite mee maar heeft het toch gedaan.
Miranda P. neemt het secretariaat van Corine over, Corine zal alles aan haar overdragen.
Acties:
Wie: Wat: Wanneer:
Bianca Nieuwe vergaderdata plannen en doorsturen Zo snel mogelijk
Overleg Wietse over aanwezigheid bij OC vergaderingen Zo snel mogelijk
Kim Bij gemeente navragen voor papiercontainers Begin schooljaar
Neeltje Leo bellen over mogelijkheden zwembad Zo snel mogelijk
Werkgroep Kijken naar koppeling goed doel aan kerstmarkt Begin schooljaar
Kerstmarkt
Corine Secretariaat overdragen aan Miranda P. Voor nieuwe school
jaar.

Notulen vergadering 14-05-2014

Notulen vergadering oudercomité woensdag 14 mei 2014.

Aanwezig: Cindy, Manuela, Kim, Carmen, Wanda, Miranda S. en Corine.
Afwezig: Corina L., Jolanda, Desiree, Bianca, Janneke, Eveline, Georgette, Jennifer, Miranda P.
Aanwezig team: Marijn, Sandra en Rian.

Opening: Cindy heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het team als het OC geen mededelingen.
Ingekomen post:
* Van Veilig Verkeer Nederland materiaal gekregen om banners te kunnen bestellen voor het
begin van het nieuwe schooljaar. Dit regelt de gemeente altijd.
* Van het IFAW materiaal gekregen om een goed doel te koppelen aan de avond vierdaagse.
Omdat we binnenkort ook al de Mini Roparun hebben besluiten we om hier niets mee te doen.
Notulen 18 maart:
* Cindy geeft aan dat we nog even wachten met het bestellen van polo shirts omdat er momenteel
gewerkt wordt aan het updaten van het logo van de school.
* De hesjes voor de verkeersregelaars zijn nog niet besteld, Cindy kan de mail van Miranda niet
meer vinden. Corine zal Miranda vragen de gegevens opnieuw door te mailen aan Cindy.

Mini Roparun:
* De start en finishlijn komt op het schoolplein te liggen.
* Alle kinderen krijgen een sponsorbrief mee om geld in te zamelen. Niet per rondje laten
betalen maar een vast bedrag.
* Op woensdag 4 juni wordt het geld geteld zodat vrijdagmiddag het bedrag bekend kan worden
gemaakt. Hierbij gaan Wanda, Cindy en Miranda S. helpen.
* Het springkussen komt op het plein te staan en er wordt een schema gemaakt welke groepen er
wanneer op mogen springen.
* Op vrijdag is er ook hulp nodig bij het versieren van het parcours, bemanning van het
springkussen en het bemannen van 2 stempelposten. Corine, Manuela, Kim en Miranda S. hebben
hun hulp al toegezegd.
* Het parcours mag worden afgezet en we horen nog van Sandra of er verkeersregelaars nodig
zijn.

Avond vierdaagse:
* Het is voor Jennifer de laatste keer dat zij dit organiseert vanuit het OC, Manuela neemt haar
over (misschien samen met Eveline ?).
* Het uitdelen van de versnaperingen wordt gedaan door Cindy, Carmen, Corine, Miranda P. ? en
als het nodig is Miranda S. We mogen de vlag van school gebruiken bij het uitdeelpunt.
* De brief stuurt Jennifer naar Marijn om aan de ouderinfo toe te voegen.
Rondvraag:
* Desiree heeft gevraagd hoever het staat met de deurbeveiliging i.v.m. een afklemming van een
vinger van een kleuter. Marijn legt uit dat hier voorlopig niets mee wordt gedaan. Het is lastig
om te bepalen welke deur wel en welke niet. Moeten dan alle deuren, ook de buitendeuren, de
deuren van de gymzaal, lokalen van groep 3 etc….? Tevens zijn ze op school van mening dat er
dan een “schijnveiligheid” wordt gecreëerd.
* Georgette heeft gevraagd om kopij aan te leveren voor de volgende ouderinfo, dit moet voor
28 mei. Cindy zal iets opmaken over de ouderbijdrage.
* Miranda P. heeft gevraagd of het mogelijk is om vanuit het OC iets lekkers te sponsoren bij
sportevenementen zoals het schoolvoetbal, schoolatletiek en schoolzwemmen.
Voorlopig zien we hiervan af omdat de organiserende verenigingen vaak zelf ook al een
versnapering regelen en omdat de financiële toekomst nog niet duidelijk is. Wat gebeurt er
met de opbrengst van het oud papier ? We geven momenteel bewust meer uit dan er binnen
komt om het spaarsaldo wat weg te werken, maar we weten niet of dit in de toekomst ook nog
kan.
* Carmen vraagt wat klopt van het verhaal dat er een rat op het schoolplein zou rondlopen ?
Marijn weet van niets en heeft ook nog niet eerder iemand hierover gehoord.
* De kleuters gaan op schoolreis naar de speeltuin in Roosendaal, dit wordt betaalt door het OC.
Volgend jaar willen de kleuterjuffen dit weer zelf organiseren als hun jaarlijkse uitstapje maar
vragen wel aan het OC om dan als schoolreis een ander uitstapje te regelen. Kim en Miranda S.
nemen dit op zich.
Idee: aan het begin van het schooljaar al data doorgeven aan ouders zodat zij ruim op tijd
weten wanneer zij moeten rijden als dat nodig is.
* Het keuken apparatuur is binnen en Marijn stelt voor om deze op te stellen in de koffiekamer.
Daarnaast is bij telling gebleken dat er nog best veel techniek materialen aanwezig zijn op
school. Het is zonde om daar zoveel geld aan uit te geven als het niet nodig is. Marijn vraagt
of wij erover na willen denken om podiumdelen te laten maken van dat geld.
Hij heeft het Markiezaat college gevraagd om hiervoor offertes te maken.
Zodra deze er zijn zal hij deze doorsturen naar het OC zodat we kunnen besluiten of we wel
of niet akkoord gaan.
We stemmen nu voor het plan mits de offertes binnen het budget blijven.
* School speelt met de gedachte om de pauze met een kwartier in te korten en dan zijn de
kinderen voortaan om 15.15 uur uit. Een aantal OC leden zouden liever zien dat de pauze even
lang blijft maar dat de school dan om 8.30 uur begint. Marijn neemt dit mee in de beslissing.
* Cindy geeft aan dat er bij Britney in de klas iets vrij heftigs was voorgevallen maar dat zij
daar als ouders helemaal niets van gehoord hebben. Vele ouders hebben aangegeven hier toch
op zijn minst een mailtje voor te willen krijgen. Marijn zal dit meenemen naar de betreffende
collega. Hij geeft ook aan dat je ten alle tijden naar de leerkracht kunt gaan als je ergens
vragen over hebt, ook als dat 14 dagen later is.

Volgende vergadering is op maandag 30 juni.
Let op !!! Deze begint om 19.30 uur en aansluitend hebben we dan de afscheidsborrel.
Cindy en Bianca zorgen voor de versnaperingen.

Acties:
Wie: Wat: Wanneer:
Corine A. Miranda vragen mail hesjes verkeersregelaars Zo snel mogelijk
Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Uitdelen bij avond vierdaagse 16 t/m 19 juni
Wanda Geld tellen Mini Roparun Woensdag 4 juni
Cindy Brief ouderbijdrage voor ouderinfo Vóór 28 mei
Geld tellen Mini Roparun Woensdag 4 juni
Uitdelen bij avond vierdaagse 16 t/m 19 juni
Versnaperingen regelen voor de borrel Maandag 30 juni
Miranda S. Geld tellen Mini Roparun Woensdag 4 juni Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Manuela Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Avond vierdaagse met Jennifer meekijken Begin juni
Kim Helpen bij Mini Roparun Vrijdag 6 juni
Carmen Uitdelen bij avond vierdaagse 16 t/m 19 juni
Miranda P. ?? Uitdelen bij avond vierdaagse ?? 16 t/m 19 juni
Jennifer Brief avond vierdaagse mailen aan Marijn Vóór 28 mei
Manuela “inwerken” voor avondvierdaagse Begin juni
Bianca Versnaperingen regelen voor de borrel Maandag 30 juni

 

Notulen vergadering oudercomité 13-01-2014

                                

Aanwezig:                 Bianca, Jennifer, Desireé., Carmen, Wanda, Cindy, Jolanda, Miranda

                                   v.d. P., Miranda S., Manuela, Corina L. en Georgette

Afwezig:                   Jennifer, Corine A., Eveline en Kim

Aanwezig team:    Marijn, Brigitte, Will en Ingrid

 

Opening: 

Bianca heet iedereen van harte welkom, ze vraagt wie de notulen deze keer doet omdat Corine er niet is. Miranda S. neemt deze taak een keer op zich.

 

Mededelingen:

Er zijn vanuit het team geen mededelingen. Bianca vertelt dat Joost inmiddels in het ouderpanel heeft plaatsgenomen en niet meer in het OC zit.

 

Ingekomen post: 

Er is een geboortekaartje van Evi van Eekelen binnengekomen, dochter van Iwan. Cindy zorgt dat hier een kaartje naartoe gestuurd word.

 

Notulen jaarvergadering 20 November:

Geen opmerkingen

 

Notulen OC vergadering 20 November:

-Marijn zegt dat het Carnavalsbudget per kind gelijk staat aan de ouderbijdrage per kind per jaar (€15,-)? Dat klopt! Werkgroep Carnaval zegt dat het aantal kinderen dat zich opgeeft voor de optocht per jaar wisselt. Op basis van het aantal kinderen afgelopen jaar is dit bedrag vastgesteld. Bianca geeft aan dat het Carnavalsbudget €15,- per kind met een max. van €500,- totaal is.

– Georgette geeft aan dat het klagen bij de gemeente betreft de hondenpoep overlast als enkeling weinig nut blijkt te hebben. Ze vraagt Marijn/ Els misschien als hoofd van school in gesprek te gaan met de gemeente want er blijken veel ongelukkige ouders! Desireé geeft aan iemand binnen de gemeente te kennen die op deze afdeling werkt. Zij gaat deze persoon ook nog eens benaderen en ons probleem voorleggen.

-Tevens geeft Desireé aan dat het verzoek om niet te parkeren op het plein bij de kleuteringang verwarring brengt bij sommige ouders. Volgens haar is er nu een onveilige situatie ontstaan omdat ouders hun auto´s nu op hoeken van de straat parkeren of dubbel staan. De kleuterjuffen geven aan dat hun dit verzoek richting de ouders hebben gedaan vanwege de veiligheid van de kleuters en zo ook een goed overzicht hebben zodra de kleuters worden opgehaald aan de poort! Men hoopt dat ouders zich aan dit verzoek houden en de veiligheid van hun eigen kinderen bovenop stellen. Ouders kunnen bij geen plaats best een keer een straat verderop parkeren en een stukje wandelen naar school.

 

 

 

Evaluatie Sintviering:

Brigitte had gehoord in de wandelgangen dat het OC de Sintviering volgend jaar op zich wil nemen? Er is inderdaad destijds door de werkgroep pleinfeest aangegeven bij Els dat het OC best wil meedenken met het team en eventueel bepaalde evenementen wil organiseren zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest/ eventuele kerstmarkt o.i.d.
Miranda S. geeft aan het Sinterklaasfeest best op zich te willen nemen! Over een half jaar zullen we dit opnieuw opnemen in de vergadering en zal een nieuwe werkgroep worden opgesteld. Verder was het een hele gezellige dag op school!

 

Evaluatie Kerstviering:

Er word vanuit het OC verdeeld gereageerd, sommige vonden het kerstspel slecht georganiseerd aangezien er veel ouders klaagden over slecht zicht (konden hun eigen kinderen niet zien), men kon amper iets horen en het was erg rommelig met al die ouders. Vooral veel ouders die aandacht stonden te trekken d.m.v. zwaaien wat de kinderen weer afleidde. Verder zijn er ook complimenten van andere OC leden dat het erg gezellig was en mooi om te zien hoe al die klassen samen zo´n mooi stuk hebben neergezet. Om een brok van in je keel te krijgen! En ook word aangegeven dat het samenkomen in de Vredeskerk wel een hele mooie aanvulling was op de kerstviering aangezien wij wel een katholieke school zijn. Door de meerderheid word geklaagd dat het erg jammer was dat er geen kerstdiner op school was dit jaar. Ouders en kinderen mistte dit echt. De mooie kleren aan, lekkere hapjes mee en in het donker naar school gaan waar de kinderen even samen feest vieren en ouders elkaar een fijne vakantie kunnen wensen. Ook heeft men liever dat de kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn i.p.v. tot 15.30 uur naar school. Marijn geeft aan dat hij alles met het team gaat opnemen. Misschien dat we volgend jaar een kerstviering kunnen organiseren vanuit het team voor alleen de leerkrachten en de kinderen. Dus zonder ouders. En dat er daarnaast i.s.m. het OC een kerstmarkt o.i.d. kan worden georganiseerd? Over die vrije middag word ook nagedacht. Dit zal dan wel moeten worden opgenomen in de schoolgids zodat hier geen verwarring over bestaat. Dit komt later dit jaar allemaal nog wel eens ter sprake.

 

Evaluatie Thema avond:

De opkomst van de ouders was beter dan andere jaren (m.u.v. de kanjer avond!) maar nog steeds bar slecht. De stichting EHBO Steenbergen verzorgde deze avond. Volgens de OC leden was deze avond zeer slecht voorbereid en nog slechter gepresenteerd. Er werd amper iets nieuws verteld…zonde van ieders tijd! Jammer ook wat betreft de inspanningen van iedereen die hieraan hebben meegewerkt. Geopperd word om de thema avond nu maar af te gaan schaffen. Er word afgesproken het nu een jaar over te slaan en dan nemen we dit punt volgend jaar weer mee in de vergadering.

 

Spaarsaldo:

Er is besproken om 9000,- euro van het totale spaarsaldo van het OC te gaan besteden aan iets leuks dat alle kinderen van de school betreft, iets duurzaams en iets leerzaams. Hiernaast houd het OC dan nog genoeg saldo over als buffer mocht dit nodig zijn. Er word een idee neergelegd door Bianca en Cindy waar iedereen gelijk heel erg enthousiast van word namelijk;

-Een keukenblok incl. oven/inductieplaten/pannen/bakspullen/weegschaal e.d zodat de kinderen kunnen koken en bakken op school.

-10 x soldeerbouten incl trafo´s en overige benodigde materialen.

-30 x stanleymessen incl. zinken platen en linialen.

-20 x figuurzagen incl. beugelspanners en handboren.

-15 x linomessen incl. rollers, persen en overige benodigde materialen.

-2 x draagbare boomboxen.

-een kleioven waar men kleiwerkjes in kan bakken.

 

Carnaval:

De optocht op school word dit jaar gehouden op Vrijdag 28 Februari vanaf 13.00 uur.

Organisatie: Ingrid (aanspreekpunt), Will en Wietse

Jury: Miranda v.d. Pligt, Carmen Sertons en Jolanda Bos.

Verkeersregelaars: Bianca gaat dit regelen.

Zakjes chips: Cindy gaat dit regelen.

Foto´s: Corine Augustijn

Plein of gymzaal versieren: Corine Augustijn. Georgette en Miranda willen helpen!

Podium plaatsen: Leerlingen van groep 8

Medailles: Miranda v.d. Pligt gaat hier achteraan.

Vergunning optocht: Heeft Els al aangevraagd.

Aanspreekpunt werkgroep Carnaval OC: Miranda v.d. Pligt

Groep 1 t/m 4 gaat klassikaal lopen. Groep 5 t/m 8 loopt voor zichzelf en kan zich verdelen in 3 groepen. Enkeling-kleine groep en grote groep.

De kleuterjuffen gaan nog een mail opstellen om hulp te vragen aan de ouders betreft het bedenken en uitvoeren van een thema voor hun klas.

 

Rondvraag:

-Marijn geeft aan dat de nieuwsbrief naar de ouders word verzonden in week 5. Graag uiterlijk vóór woensdag 29 Januari de stukken aanleveren per mail?

-Miranda v.d. P. vraagt zich af of er nog nieuwe aanmeldingen zijn voor het OC? Ja, Janneke Valkenborg heeft zich aangemeld (mama van Dante, groep 1C). Zij wordt door Bianca benaderd en uitgenodigd voor de volgende vergadering! Janneke komt voor groep 1 en Miranda S. schuift door naar groep 2.

-Verder verteld Miranda v.d. P. dat Dennis van Onze Stede vraagt aan het OC of we niet nog eens een leuke activiteiten kunnen organiseren in samenwerking met Onze Stede? Bijvoorbeeld dat de ouderen samen met de kinderen kerststukjes gaan maken o.i.d.? Iedereen staat hier positief tegenover! Komen we nog op terug…

-Bij de evaluatie van de scholenmarkt hoorde Corina L. dat de Petrus en Paulusschool werkt met een digitaal systeem betreft absentie, huiswerk, vrije dagen e.d.. Is dit niks voor onze school? Marijn geeft aan zich hier al in te verdiepen.

-Georgette vraagt of er al ideeën zijn voor de komende nieuwsbrief? Miranda v.d. P. gaat een stukje schrijven betreft de aankomende Carnaval en Georgette schrijft een stuk over de geplande aankopen van het OC voor de kinderen. Nieuw lid Janneke schrijft een stukje over haarzelf en mailt dit naar Georgette (Miranda S. heeft dit al met Janneke besproken).

-Manuela bedankt het OC voor de nieuwe kerstspullen die ze mocht aanschaffen! Oude spullen zijn gedoneerd aan de kringloper.

-Verder zegt Manuela dat die meneer die de techniek lessen verzorgd vaak zo opdringerig is richting de TSO medewerksters omdat hij zijn tafels wilt aankleden. Maar die tafels zijn allemaal bezet tot 13.00 uur. Afgesproken word dat Will de dagen doorgeeft dat deze meneer komt zodat de TSO hier rekening mee kan houden. Er valt op die dagen vast iets te regelen. Die meneer moeten we koesteren want hij doet dit belangeloos en dat willen we graag in stand houden!

-Wanda vraagt waarom we nu ineens vrije maandag hebben i.p.v vrije vrijdagen. Marijn legt uit dat dit is gedaan om alle parttimers tegemoet te komen. Hun moeten namelijk terugkomen voor zo´n verplichte vrije dag. Daarom hebben ze nu de 2 dagen aan het begin- en 2 dagen aan het eind van de week gepland!

-Cindy vraagt aan de leerkrachten of er ondanks de nieuwe regeling betreft verjaardagsdag, nu toch nog cadeaus worden aangeboden tijdens hun verjaardag? Dit is niet het geval…

-Bianca vraagt namens Corine A. wie Corine volgend jaar wil gaan opvolgen als secretaris?

-Er word nog gevraagd naar de opbrengst van het oud papier ophalen afgelopen keer? Brigitte gaat navraag doen bij iemand die aan die cijfers kan komen zodat de opbrengst weer op het bord kan worden vermeld!

-Verder de vraag of er veel mensen op cursus zijn geweest voor die papier pilot? Aangezien er niemand aanwezig is van het werkgroepje oud papier komen we hier nog op terug.

 

Acties:

Wie:               Wat:                                          Wanneer:

 

Cindy                          Kaartje Iwan betreft dochter Evi                        Zo snel mogelijk
Marijn/Desireè         Gesprek gemeente betreft hondenpoep               Zo snel mogelijk

Marijn                                    oriënteren betreft nieuwe kleioven                      Zo snel mogelijk

Cindy                          i.o.m. Marijn cadeaus van spaarsaldo bestellen    Zo snel mogelijk
Will                             Tijden doorgeven TSO betreft techniekman      Zo snel mogelijk

Brigitte                      Cijfers regelen betreft bord papieropbrengst   Zo snel mogelijk

Georgette                  Nieuwsbrief voor ouderinfo samenstellen                       Voor 29 Januari

Bianca                        Verkeersregelaars benaderen schooloptocht      Voor 28-02-14

Cindy                          Chipszakjes bestellen voor schooloptocht                       Voor 28-02-14

Miranda v.d. P.           Medailles bestellen voor schooloptocht                Voor 28-02-14

Corine A.                    Foto´s maken tijdens optocht                               28 Februari

Corine A.                    Versieren van schoolplein of gymzaal                   28 Februari

Notulen oudercomité jaarvergadering 20-11-2013

Aanwezig:  12 OC leden,  18 teamleden en  7 ouders.

 

Opening:
Bianca heet iedereen van harte welkom.

 

Bestuursmutaties:
In het bestuur zijn geen wijzigingen maar er zijn wel 2 nieuwe OC leden, te weten:
Miranda Suikerbuik en Kim Liefhebber.

Manuela Maas heeft afscheid genomen van het OC.

 

Samenvatting activiteiten:

       We hebben de scholenmarkt helpen organiseren.

       We hebben voor alle kinderen iets lekkers geregeld om het 90- jarig bestaan van de school te vieren.

       De schoolfotograaf is geweest.

       Het oud papier wordt door de perswagen opgehaald en er staat elke zaterdag een grote container bij de school.

       Er zijn een paar excursies en uitstapjes georganiseerd.

       Het meedoen aan de carnavalsoptocht in de stad was erg leuk, we hebben de EERSTE plaats behaald.

       De media krijgt steeds kopij aangeleverd ter promotie van de school en allerlei activiteiten.

       Er zijn foto’s gemaakt tijdens allerlei activiteiten.

       Er heeft een grote groep kinderen meegelopen met de avondvierdaagse via de school. Het oudercomité heeft voor traktaties gezorgd.

       De school werd in december in de kerstsfeer gebracht.

       We hebben allerlei hand en spandiensten verleend bij verschillende activiteiten op school (bv. Het kleuterontbijt, sportdag etc.)

       We hebben een zeer succesvol pleinfeest georganiseerd met een mega opbrengst van € 2039,00.

       Inmiddels hebben de kinderen de maaltijd geserveerd bij Onze Stede en cadeaus overhandigt in de Lindenburgh.

 

Financieel overzicht:
Kascontrole is gedaan door Cindy en Bianca.
Bianca ligt het overzicht toe en geeft aan dat we met een groot spaarsaldo blijven zitten. Hiervoor wordt een plan opgesteld om dit goed te besteden.

Notulen vergadering oudercomité 20-11-2013

Aanwezig:  Bianca, Cindy, Miranda S., Manuela, Eveline, Joost, Georgette, Wanda,
                 Miranda P., Kim, Jolanda en Corine.

 

Afwezig:   Carmen, Desirée, Corina L. en Jennifer.

Aanwezig team: Marijn, Anouska, Sandra, Joyce, Rosalinda, Geeske, Jan, Josina en
                         Marja.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Er is geen ingekomen post.

 

Notulen maandag 7 oktober: Er zijn geen op- of aanmerkingen.

 

Reglement springkussen:
Miranda P. legt het reglement uit en zorgt ervoor dat het uitleenschrift in het postvak van het OC komt te liggen.
School en het drievierde gaan altijd voor als zij het nodig hebben.

 

Kerst: 
Het is de bedoeling dat er een kerstspel wordt voorgedragen in de Vredeskerk op vrijdag 20 december. Het team gaat dit zelf instuderen met de kinderen.

 

Oud papier:  
Voor de proef met papiercontainers moeten alle vrijwilligers die achter de perswagen gaan lopen een scholing krijgen. Dit kan op zaterdag 7 of zaterdag 21 december. Het is maar de vraag of onze vrijwilligers dat willen doen.
Diegene die de scholing hebben gehad krijgen dan een aanstellingspasje.
Joost en Eveline gaan er zelf in ieder geval naar toe en zullen een mail opstellen die naar de vrijwilligers gestuurd wordt.

 

Schoolfotograaf: 
Wanda heeft van een aantal mensen wanklanken gehoord over de foto’s. Er wordt gekeken of we in de toekomst een andere manier van foto’s maken kunnen hanteren of mogelijk een andere fotograaf inzetten.
Anouska had ook nog een optie, Wanda zal de opties bekijken en we komen hier later nog op terug.

Spaarsaldo: 
Ondanks alle inspanningen om het spaarsaldo wat te laten krimpen blijft het saldo toch ongeveer gelijk. Bianca geeft aan dat er een afspraak is gemaakt met Els, Bianca, Cindy en Corine om eens wat ideeën uit te wisselen om te zien wat er mogelijk is en waaraan behoefte is.
We komen hier de volgende vergadering op terug.

 

Budget carnaval:
Omdat het lastig is om te bepalen hoe hoog het budget precies moet worden wordt nu voorgesteld om een vast bedrag per kind af te spreken van € 15,00.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt dus het uiteindelijke budget bepaalt.

 

Vervanging bij het schoolorkest:
Elke vrijdag wordt er gerepeteerd door het schoolorkest. Hiervoor moeten stoelen worden klaargezet en later weer opgeruimd. Je bent nodig van 13.00 tot 14.00 uur.
Wanda staat er nu vaak alleen voor. Wie kunnen er invallen als dat nodig is?
Kim geeft aan wel te kunnen helpen als het moet, verder wordt het idee geopperd om de oudste overblijvers te vragen om te helpen.

 

Rondvraag:
    Manuela geeft aan dat ouders van groep 3 aangeven dat ze met vragen niet
     terecht kunnen bij de leerkracht. Rosalinda onderstreept nog eens dat mensen
     met vragen ALTIJD terecht kunnen bij de leerkracht. Voor aanvang van de lessen
     of via de mail. Je kunt ook een afspraak maken als dat nodig is.
    Joost wil graag helemaal stoppen met het OC, er komt een nieuwe oproep voor de
      ouders van groep 2.
    Joost geeft aan dat het probleem van de hondenpoep rond de school weer enorm
     toeneemt. Allemaal klagen bij de gemeente !!!
    Georgette wil graag kopij voor de ouderinfo; wellicht onze stede/lindenburgh en
     de nieuwe oproep voor het OC.
    Marja vraagt of eer iemand foto’s kan maken tijdens het bezoek van de Sint.
     Miranda S., Manuela of Kim zouden kunnen.

 

Acties:

Wie:                 Wat:                                                                           Wanneer:

Joost               Email vrijwilligers oud papier scholing                         Zo snel mogelijk

Eveline             Email vrijwilligers oud papier scholing                         Zo snel mogelijk

Bianca              Overleg over spaarsaldo                                              27 november

Cindy               Overleg over spaarsaldo                                              27 november

Corine              Overleg over spaarsaldo                                              27 november

Notulen vergadering oudercomité 7-10-2013

Aanwezig:  Bianca, Wanda, Miranda P., Joost, Miranda S., Eveline, Carmen, Jennifer, Kim,
                  Jolanda, Corina L. en Corine A.

Afwezig:    Desireé, Georgette, Cindy en Manuela.

Aanwezig team:  Marijn, Marieke en Carla K.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden Kim en Miranda S.

Mededelingen: We hebben een brief van de leerkrachten gehad, zij bedanken ons voor onze inzet, inbreng, ideeën en geven aan erg blij met ons te zijn. Zij hebben voor ons taart geregeld voor bij de koffie.

Ingekomen post:  Er is post van het NKO, Corine zal deze nakijken en melden als het belangrijk is.

 

Notulen vergadering 19 augustus:
Alleen het reglement voor het springkussen volgt nog, verder worden de notulen aangenomen.

 

Evaluatie Pleinfeest:
Het was een geweldig pleinfeest met een enorme opbrengst van € 2039,00 !!!
Er zijn een aantal punten besproken:

·          Marijn geeft aan dat het zo lekker knus en compact was, dit heeft in het voordeel gewerkt vindt hij.

·         Marieke geeft aan dat zij het zo goed vond dat het breed was opgezet met Pippi, Breek 4-U, Zo Toerdeloo en Tante Louise Vivensis.

·         Complimenten voor de organisatie, alles verliep heel soepel.

·         De gymzaal was deze keer erg gezellig ingedeeld waardoor ook daar veel aanloop was.

·         Er moeten volgende keer meer prijzen geregeld worden voor de enveloppen loterij.

Op vrijdag 25 oktober gaan we tussen de middag naar Onze Stede met de kinderen van groep 5 t/m 8 om daar te helpen met het uitserveren van de maaltijden. Mensen krijgen hier een Hollandse maaltijd. Het is de bedoeling dat er per klas 2 kinderen geloot worden die mee mogen, daarnaast gaan ook onze eigen kinderen mee. Miranda P. stelt hier een email voor op die naar alle ouders gestuurd mag worden.

Op vrijdag 15 november gaan we in de ochtend naar De Lindenburgh met de kinderen van groep 1 t/m 4 om daar het cadeau te overhandigen. Ook hier worden 2 kinderen per klas voor geloot en daarnaast onze eigen kinderen. De precieze tijd horen we nog.

 

St. Maarten:
Op 11 november organiseert de school weer een lampion optocht voor de kinderen uit groep 1 t/m 5. De voorbereidingen zijn in volle gang. Corine regelt de vergunning, verkeersregelaars worden al geregeld. We krijgen binnenkort een brief waarin alle benodigde informatie staat.

Sinterklaas:
Het bedrag voor de cadeautjes blijft € 4,00 per kind.
Wanneer bekend is op welke dag de Sint onze school zal bezoeken dan krijgen wij dit door en kunnen we proberen iemand te regelen om foto’s te maken.

Kerst:
Marieke heeft een voorstel:
Op vrijdag 20 december willen ze in de ochtend een toneelstuk door een aantal kinderen laten uitvoeren in de Vredeskerk. Dan is het de bedoeling dat er om 12.00 uur geluncht wordt in de klassen met eigen meegebrachte hapjes en drankjes. Hiervoor komen weer intekenlijsten in de klas te hangen. De kinderen zijn dan om 14.15 uur uit.

Voor het toneelstuk wordt gevraagd of er leden van het OC dit willen oefenen en vormgeven met de kinderen die meedoen. Je kunt dan bijvoorbeeld wel aan een leerkracht doorgeven dat een bepaald lied moet worden ingestudeerd voor een bepaalde datum.
Corina L. geeft aan dit wel te willen doen en zij stelt dan voor om dit te combineren met de kinderkerstviering van de kerk.

Een aantal leden geven aan het nogal wat te vinden dat dit van het OC gevraagd wordt en zien het eigenlijk niet zitten. We moeten hier nog eens goed over nadenken… We doen een tegenvoorstel:

Zou het leuk zijn om een Kerstmarkt te organiseren op de donderdag avond ?

Hier zijn de OC leden enthousiaster over en er gaan meteen allerlei ideeën over en weer.
Marieke zal dit terugkoppelen naar de werkgroep van Kerst.

 

Thema avond:
Op woensdag 20 november vindt de jaarvergadering plaats met aansluitend de thema avond.
Dit jaar gaat het over EHBO bij kinderen. Er zijn een aantal offertes opgevraagd en we besluiten om het te gunnen aan de EHBO vereniging van Steenbergen.

We vragen Georgette om een brief op te stellen voor de ouderinfo voor 28 oktober.
Corine A. neemt contact op met Anita om het één en ander af te spreken.
De kosten zijn € 125,00  excl. BTW, hierin zitten een docent, een lotusslachtoffer en materiaal.

 

Kaart in Actie:
Bianca heeft een aanbod gekregen om mee te doen aan Kaart in Actie, kinderen tekenen dan hun eigen kerstkaart, hiervan worden pakketjes gedrukt die dan verkocht kunnen worden.
Marijn geeft aan dat het verhaal heel mooi klinkt maar uiteindelijk helemaal niet zo mooi is. Van de opbrengst gaat 80 % naar het bedrijf en maar 20 % naar school. We besluiten om hier niet aan mee te doen.

Facebook / website:
Er worden regelmatig foto’s gemaakt bij allerlei activiteiten, is het mogelijk om een eigen website of Facebook pagina te maken voor het OC ?
Er worden een aantal mogelijkheden aangevoerd… picassa….we transfer.

Bij We Transfer kun je foto’s plaatsen voor een bepaalde periode en toegankelijk via een link. Na de afgesproken periode worden de foto’s weer verwijderd en niet iedereen heeft toegang.
dit lijkt ons de meest veilige manier. Daar moet wel bij worden aangetekend dat er een paar kinderen op school zitten waarvan de ouders hebben aangegeven dat er geen foto’s geplaatst mogen worden. Dus erg belangrijk…..vóór er foto’s gemaakt of geplaatst worden eerst bij de leerkracht navragen of er kinderen zijn bij wie dat niet mag !

 

Douchen na de gym:
De vraag is of er na de gym gedoucht MOET of MAG worden ?
Marijn geeft aan dat dit altijd mag als kinderen dat fijn vinden, maar het moet niet. Er zijn een paar kinderen die dat dit schooljaar hebben gedaan maar dat is alweer voorbij.

 

Oud papier:
Joost legt uit dat er een pilot komt in de wijk zuid met papiercontainers….echter is het wel de bedoeling dat de school en Diomedon deze blijft ophalen 1 x per maand. Waarschijnlijk zal dan de grote container bij school verdwijnen. Er was enige ongerustheid ontstaan of onze inkomsten zouden wegvallen maar dat is dus niet het geval. We hopen juist dat het aantal kilo’s toeneemt en dus ook de inkomsten stijgen.

 

Rondvraag:

·         Op 23 oktober zal er weer een fietscontrole plaatsvinden voor de kinderen uit groep 7 en 8. Miranda S., Jennifer, Bianca en Carmen gaan hierbij helpen.

·         De nieuwe leden voorstellen in de ouderinfo, Corine zal de stukjes en foto’s doorsturen naar Marijn.

·         Carla vraagt of er iemand anders de plaats van Bianca wil overnemen in de BVL werkgroep? Joost zal hierover nadenken.

·         Carla vertelt dat het Spelenderwijs schoolorkest elke vrijdagmiddag een half uurtje gaan oefenen vanaf 1 november. Wanda en Miranda S. gaan hierbij helpen.

·         Wanda vraagt of de ouderinfo door elke leerkracht naar alle ouders gestuurd kan worden en niet alleen naar de oudste kinderen uit het gezin. Het gebeurt regelmatig dat er ouders zijn die geen info ontvangen. Marijn zal dit met de leerkrachten bespreken.

 

 

 

 

Acties:

 

Wie:                            Wat:                                                                           Wanneer:

Marijn                         Info naar alle ouders (bespreken met l.k.)                   Zo snel mogelijk

Corine A.                      Post nakijken                                                              Zo snel mogelijk
                                   Contact Anita EHBO Steenbergen                                Zo snel mogelijk
                                    Nieuwe leden ouderinfo doorsturen                            vóór 28 oktober
                                   Vergunning lampion optocht regelen                             Zo snel mogelijk
                                   Verkeersregelaars regelen                                          Zo snel mogelijk
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Cadeau overhandigen Lindenburgh                               15 november

Miranda P.                   Reglement springkussen maken                         Zo snel mogelijk
                                   Email voor ouders opstellen 25 okt en 15 nov.               Zo snel mogelijk
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Cadeau overhandigen Lindenburgh                               15 november

Carmen                        Reglement springkussen maken                         Zo snel mogelijk
                                   Fiets controle                                                             23 oktober
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Cadeau overhandigen Lindenburgh                               15 november

Georgette                    Brief ouderinfo over thema avond                               vóór 28 oktober

Cindy                           Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 ooktober

Jennifer                      Fiets controle                                                             23 oktober

Bianca                         Fiets controle                                                             23 oktober

Miranda S.                   Fiets controle                                                             23 oktober
                                   Uitserveren Hollandse maaltijd Onze Stede                 25 oktober
                                   Begeleiden Schoolorkest elke vrijdag middag              vanaf 1 november

Joost                           Nadenken werkgroep BVL                                            Zo snel mogelijk

Wanda                         Begeleiden Schoolorkest elke vrijdag middag              vanaf 1 november

 

Notulen vergadering oudercomité 19-08-2013

Aanwezig:  Cindy, Corine, Miranda, Wanda, Manuela, Desireé, Carmen, Georgette en Miranda S.

Afwezig:    Bianca, Eveline, Joost, Corina L, Jolanda en Jennifer.

Aanwezig team:  Marijn, Carla, Will en Edith.

 

Opening:  Cindy heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Mededelingen: Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post: Er zijn een aantal LPS nieuws magazines binnen gekomen.

 

Notulen vergadering 24 juni:
Voor het springkussen is nog geen reglement opgesteld maar hier werken Carmen en Miranda aan.

 

Pleinfeest:

 • De leerkrachten zorgen voor het spellen circuit (1 spel per leerjaar).
 • Wil Jan weer de strippenkaart maken ? Will zal dat aan hem vragen.
 • Er staan in de loods geen tafels en stoelen voor een terras, moeten we naar op zoek via Cindy of Sardonos.
 • Koffie/thee etc. mogen we van school gebruiken. We moeten wel op tijd aangeven bij Marij of er voldoende is, zo nodig gaat zij dan naar de Sligro.
 • We mogen de lokalen van 3B, 4A en 4B gebruiken voor het knutselen.
 • Mogen kinderen ook met eigen kleedjes hun spullen verkopen op de rommelmarkt? Hier denken we als werkgroep nog even over na.
 • We vragen de leerkrachten alvast na te denken over het overhandigen van de cadeau’s en het uitserveren van de hapjes en drankjes in Onze Stede. Hoeveel kinderen? Hoe bepalen we dan wie er mogen gaan, wanneer komt dat het beste uit?
 • We spreken af dat de bekendmaking van het eindbedrag en de uitreiking van een aantal prijzen plaatsvindt op vrijdag 20 september om 15.15 uur. Er moet in die week nog wel een email naar alle ouders dat de kinderen dan iets later kunnen zijn.

 

Nieuwe OC leden:

Miranda Suikerbuik heeft al aangegeven graag bij het OC te komen. Corine Mailt de brief door naar Georgette en zij zal deze aanpassen. Nieuwe aanmeldingen willen we graag iets meer van weten zodat we enigszins een idee hebben op wie we stemmen.

 

 

Inloopavond:

Maandag 26 augustus is de inloopavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Voor het innen van de ouderbijdrage gaan het eerste half uur Corine en Manuela zitten en het tweede half uur Wanda en Cindy.
Ouderbijdrage is € 15,00 per kind. Overmaken kan ook op rekeningnummer: 148809561.
Marijn zorgt voor de lijsten met alle leerlingen.

 

Jaarvergadering / Thema avond:

Op woensdag 20 november 2013 staat de jaarvergadering gepland. Het idee was geopperd om de thema avond te houden over (kinder)EHBO.
We willen graag een stuk theoretische informatie maar ook een stuk praktische oefening.

Een aantal mensen gaan offertes opvragen:
Miranda vraagt het na via Vrederust.
Georgette vraagt het na via een bedrijf in Hoogerheide.
Corine vraagt het na bij de EHBO vereniging van Steenbergen.
We komen hier 8 oktober op terug.

Het voorstel is dan om 19.00 uur een reguliere OC vergadering, om 19.30 uur de Jaarvergadering en dan om 20.00 uur de Thema avond tot ongeveer 21.30-22.00 uur.

 

Rondvraag:

 • Cindy geeft aan dat tijdens het kennis maken in de nieuwe groepen 7 beide leerkrachten niet aanwezig waren. De kinderen hebben hier wel moeite mee gehad. Marijn geeft aan dat dit door omstandigheden zo uitkwam en ze proberen hier in de toekomst meer rekening mee te houden.
 • Cindy geeft aan dat zij het vorige keer had gehad over een roofvogelshow. Moet zij deze nog proberen te boeken voor dit schooljaar? Wellicht een leuk idee voor de verjaardagen dag van de juffen en meneren? Cindy zal navraag doen en neemt contact op met Marja, Geeske en Bernadette.
 • Carla vraagt of wij vanuit het OC een brief willen opstellen voor alle ouders over een cadeau voor de juffen en meneren omdat dit vorig jaar behoorlijk wat ophef had veroorzaakt. Wij gaan vanuit het OC de cadeautjes regelen en zullen hier een brief voor opstellen voor alle ouders. Miranda, Carmen en Corine gaan hiermee aan de slag.
 • Manuela heeft van Geeske de vraag gekregen of er budget is voor traktaties op de verjaardagen dag? Cindy neemt hierover contact op met Geeske.
 • Georgette vraagt of wij nog ideeën hebben voor de ouderinfo van oktober. Deze graag aan haar doorgeven.
 • Edith geeft aan dat vanuit het OC alleen nog Corine in de werkgroep van Sint Maarten zit en vraagt of er nog gegadigden zijn. Manuela en Miranda S. willen graag aansluiten. Zij worden uitgenodigd voor de vergadering.

 

 • Carla geeft aan dat Marco Brok is geregeld. Hij komt gedurende het schooljaar een aantal lessen per groep verzorgen en aan het eind van het schooljaar volgt er dan een voordracht.
  Daarnaast wil de werkgroep cultuur dit schooljaar ook iets met dans doen. Het is misschien een idee om Daniek van Trafo hiervoor te benaderen. Carla zal dit doorgeven aan de werkgroep.
 • Wanda vraagt welke groepen er op maandag gym hebben. Op 23 september komt de schoolfotograaf en zij zal dan proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gym tijden zodat kinderen niet met verhitte hoofden op de foto gaan. Marijn zegt dat er een schema op het bord in de koffiekamer hangt.

 

Sluiting:

Cindy bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur.

 

 

 

Acties:

 

Wie:                 Wat:                                                                                       Wanneer:

Corine              Sardonos offerte tafels en stoelen terras                               Zo snel mogelijk
                        Brief nieuwe OC leden doorsturen naar Georgette                   Zo snel mogelijk
                        Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 18.30-19.00 u
                        Offerte EHBO Steenbergen thema avond                                Vóór 8 oktober
                        Cadeau leerkrachten                                                               Zo snel mogelijk

Miranda           Reglement springkussen opstellen                                            Vóór 8 oktober
                        Email opstellen kinderen later op 20 september                       Vóór 16 september
                        Offerte EHBO Vrederust thema avond                         Vóór 8 oktober
                        Cadeau leerkrachten                                                               Zo snel mogelijk

Carmen             Reglement springkussen opstellen                                            Vóór 8 oktober
                        Cadeau leerkrachten                                                               Zo snel mogelijk

Manuela           Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 18.30-19.00 u

Wanda             Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 19.00-19.30 u
                        Schema maken schoolfotograaf                                               Vóór 23 september

Cindy               Innen ouderbijdrage                                                               26 aug 19.00-19.30 u
                        Navragen roofvogelshow                                                         Zo snel mogelijk
                        Contact met Geeske over budget traktaties                              Zo snel mogelijk

Georgette         Brief aanpassen nieuwe OC leden                                            Zo snel mogelijk
                        Offerte EHBO Hoogerheide thema avond                                Vóór 8 oktober

Werkgr PF       Checken koffie / thee e.d. voor pleinfeest                               Zo snel mogelijk

 

Marijn              Lijsten van alle leerlingen voor ouderbijdrage                         Vóór 26 augustus

Carla                Dans Daniek Trafo doorgeven werkgroep cultuur                    Zo snel mogelijk

Leerkr.             Spellen circuit voor pleinfeest opzetten                                  Zo snel mogelijk
                        Nadenken welke ll er wanneer cadeaus overhandigen              Zo snel mogelijk

Will                 Jan vragen een strippenkaart te maken spellen circuit Zo snel mogelijk

 

Notulen vergadering oudercomité 13 mei 2013

Aanwezig: Bianca, Manuela M., Joost, Jennifer, Corine A., Carmen, Wanda, Cindy en
                  Jolanda.

Afwezig:   Desireé, Miranda, Corina L., Eveline, Georgette en Manuela V.

Aanwezig team: Marijn, Els, Rian, Jack en Neeltje.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Els die vandaag bij de vergadering aanwezig is om eens te zien wat het oudercomité doet, waar we voor staan en wie we zijn.

Mededelingen:  Er zijn zowel vanuit het team als het OC geen mededelingen.

Ingekomen post:  Er is geen ingekomen post.

 

Notulen vergadering 13 maart:

–      Het cultuurplan is klaar en zodra het nodig is krijgen we vanzelf de vraag of er mogelijkheden zijn om vanuit het OC iets te betalen m.b.t. culturele activiteiten.

–      De eerste draaiboeken zijn al binnen bij Corine. Probeer ze allemaal voor de laatste vergadering bij Corine aan te leveren.

–      Heeft juf Sonja nog een bloemetje gekregen op haar laatste dag voor de klas? Geen idee, we vragen dit na bij Desireé want zij kwam uiteindelijk met de vraag.

–      Muziekinstallatie voor de carnavalsoptocht is volgens Carmen niet interessant omdat dat allemaal installaties zijn die werken op een aggregaat. Joost gaat nu kijken wat er mogelijk is zonder aggregaten.

–      Een nieuwe kar voor o.a. carnaval zou ongeveer €125,= kosten. Dit is dan een kar met grotere wielen, met wegklapbare zijkanten. Deze zou door school ook gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld het oud papier naar de container te brengen. We bespreken dit verder met de werkgroep.

–      Foto’s voor de website kunnen vandaag helaas niet gemaakt worden omdat Miranda niet kon. We schuiven dit door naar de volgende keer.

 

 

 

 

 

Avond vierdaagse:

De avond vierdaagse zal plaatsvinden van 10 t/m 13 juni. Jennifer heeft de brief al klaar en deze gaat met de volgende ouderinfo mee. Mensen kunnen zich op school aanmelden als Jennifer daar zit, maar ook is het mogelijk om een briefje bij haar in de brievenbus te doen met het bijbehorende geld.
Corine is bezig om iets te maken van een oud Gummarus gym T-shirt voor de herkenbaarheid bij het aanmelden op het sportpark.
Jennifer zal een T-shirt van de school lenen en deze dragen bij het aanmelden zodat nog duidelijker is dat ze bij haar moeten zijn.
In plaats van kleine papiertjes krijgen de deelnemers nu muntjes voor de traktatie vanuit het OC. Cindy heeft deze vorig jaar al gekocht.

 

Rondvraag:

–      Omdat Els aanwezig is legt Bianca uit dat we naast het organiseren van een aantal activiteiten zeker ook een signalerende functie hebben en dat ouders vaak met vragen naar OC leden gaan die dit dan weer bespreekbaar maken.
Els onderschrijft dit zeker ook en geeft aan dat de school zonder het oudercomité een heleboel activiteiten niet zou kunnen organiseren.
Daarnaast zijn er geregeld discussie die (enigszins) raken aan beleidszaken. Als deze zaken blijven “sluimeren” dan kunnen ze altijd worden voorgelegd aan de MR.

–      Wanda geeft aan dat de schoolfotograaf volgend schooljaar komt op 23 september.

–      Wanda heeft vele vragen gekregen waarom de schoolreis en de sportdag van de groepen 5 t/m 8 daags na elkaar zijn gepland.
Zowel de aanwezige leerkrachten als de directie weten niet precies hoe dit is gekomen. Het heeft in ieder geval ook te maken met de beschikbaarheid van het sportpark. Ze proberen dit volgend schooljaar beter te plannen.

–      Rian geeft aan dat er de laatste vrijdag, 28 juni, weer een afscheidsontbijt voor de oudste kleuters is. Zij vraagt of er ongeveer 4 ouders zijn die willen helpen met tafel dekken, drinken inschenken etc. De juffen zorgen voor de boodschappen. Bianca, Manuela M. en Carmen geven nu aan te willen helpen. Corine zal een email sturen met de vraag of er nog iemand wil helpen die nu niet aanwezig is.

 

 

 

 

 

–      Corine A. geeft aan dat Miranda via de Wallevis een springkussen heeft kunnen regelen voor de school. We delen dit samen met wijkvereniging ’t drievierde. Miranda had de vraag gekregen of we dit ook willen uitlenen aan bijvoorbeeld andere scholen? Zij stelt dan ook voor om dit te doen en daar dan een klein bedrag van bijvoorbeeld € 50,= voor te vragen. Als je dit een paar keer per jaar kunt doen dan kun je alvast een potje sparen voor een nieuw springkussen als deze over een paar jaar versleten zou zijn.
Er volgt enige discussie met vooral veel tegenwerpingen. Wie mag hem dan wel en wie niet lenen? Wie is ervoor verantwoordelijk als hij stuk gaat? Wat verstaan we over schoon terug brengen? Mogen wij als OC leden hem lenen? Etc.

Kortom, liever niet uitlenen. Maar dit moet wel in overeenstemming gebeuren met ’t drievierde… wat voor afspraken hebben zij daarover gemaakt? Corine zal dit bij Miranda navragen. We komen hier de volgende vergadering op terug.

–      Cindy geeft aan dat zij een overzichtje heeft van ouders die de ouderbijdrage nog steeds niet hebben betaald. Zij zorgt ervoor dat de namen bij de betreffende leerkrachten terecht komen zodat deze alsnog een email kan sturen.

–      Cindy heeft pas een roofvogelshow gezien, dit was erg leuk. Wellicht is het een idee om deze ook eens uit te nodigen om op school te komen.

–      Cindy geeft aan dat de meiden uit groep 6B de school hebben aangemeld voor de kids top 20, maar daar hebben ze tot op heden nog geen reactie op gekregen.

–      Manuela M. geeft aan dat ze een tijdje geleden veel ouders op haar “nek” heeft gekregen die het niet eens waren met het beleid van school over bijvoorbeeld pesten. Ze heeft dan het gevoel dat ze de school moet verdedigen. Ze voelt zich hier niet prettig bij. Els reageert door te zeggen dat ze het fijn vindt dat ze de school probeert te verdedigen, maar we kunnen mensen beter het advies geven een afspraak te maken met haar of Marijn als ze het niet eens zijn met het beleid van de school.

–      Carmen vraagt waarom de Gummarus niet heeft meegedaan aan de koningsspelen?
Er is iets misgegaan met de aanmelding, we stonden ineens niet op de lijst terwijl we wel waren aangemeld. Daarna was het te laat om alsnog aan te melden en heeft de school besloten om dan wel mee te doen met de beweeg happening die vanuit de gemeente al werd georganiseerd.

–      Bianca geeft aan dat als iemand nog items heeft voor de ouderinfo of de pers dat we deze dan aan Georgette kunnen doorgeven.

 

 

 

 

 

 

 

Acties:

 

Wie:                Wat:                                                                          Wanneer:

 

Bianca                        Desireé vragen bloemetje juf Sonja                     Zo snel mogelijk
            Helpen bij ontbijt kleuters                                    Vrijdag 28 juni

Joost             Muziek installatie carnaval uitzoeken                  Vóór januari 2014

Jennifer        Brief avond vierdaagse aan Marijn sturen                       Vóór 20 mei
T-shirt lenen voor aanmeldingen                           Vóór 10 juni

Manuela M.    Helpen bij ontbijt kleuters                                               Vrijdag 28 juni

Carmen           Helpen bij ontbijt kleuters                                               Vrijdag 28 juni  
Helpen uitdelen bij avond vierdaagse                   Maandag 10 juni

Corine A.        Springkussen bespreken met Miranda                 Zo snel mogelijk
Herkenning maken avond vierdaagse                    Zo snel mogelijk
Helpen bij uitdelen avond vierdaagse                   Maandag 10 juni
                                                                                  Woensdag 12 juni
Email sturen over hulp ontbijt kleuters                Zo snel mogelijk

Cindy              Namen doorgeven ouderbijdrage                          Zo snel mogelijk

Notulen vergadering oudercomité 13 maart 2013

Aanwezig: Corina L., Joost, Georgette, Eveline, Manuela V., Desireé, Jolanda, Miranda,
                  Wanda, Cindy, Bianca en Corine A.

Afwezig:  Manuela M. en Jennifer.

Aanwezig team:  Marijn, Ingrid, Bernadette en Jan.

Extra aanwezig:  Miranda Suikerbuik (Pippi)

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Mededelingen:  Er zijn zowel vanuit het OC als het team geen mededelingen.

Ingekomen post:  Er is geen ingekomen post.

 

Notulen vergadering 14 januari:

 • Er is nog geen email uitgegaan voor de opvulling vanuit groep 6. Georgette gaat dit zo       snel mogelijk doen. Corina L. geeft aan dat zij eventueel bereid is om 2 jaar langer door te gaan omdat haar kinderen voorlopig toch nog niet van school gaan. We nemen dit mee in overweging maar wachten eerst af of er zich iemand vanuit groep 6 aanmeld.
 • Corina L. vraagt of er al iemand van het OC bij de werkgroep scholenmarkt betrokken wil worden. Mocht zij 2 jaar langer bij het OC blijven dan blijft zij ook de scholenmarkt organiseren.

 

Evaluatie carnaval:

 • Marijn geeft aan dat het bij de schooloptocht erg stil was op de stukken waar de band niet stond. Is het mogelijk om geluidsinstallaties aan te schaffen die we daarvoor kunnen gebruiken ? Komen we na de vergadering op terug.
 • Het jureren was erg lastig, er zijn zoveel mooie creaties dat het voor de jury haast ondoenlijk is om te besluiten wie er 1e, 2e en 3e moeten worden. Is het mogelijk om net als bij de optochten in de stad te werken met grote groepen, kleine groepen, paren, enkelingen etc.? Ingrid gaat dit bespreken in de werkgroep carnaval. Miranda kan via een bekende waarschijnlijk aan jury formulieren vanuit de stad komen die als voorbeeld kunnen worden gebruikt.
 • Volgend jaar gewoon om 13.15 uur op school zijn en starten tegen 13.30 uur. Nu waren we echt te vroeg terug bij de school en hebben we nog moeten wachten omdat het gevolg er nog niet was.
 • De juryleden hebben 1 groep gezien die tijdens de optocht met vuurwerk sterretjes liepen. Zij hebben dit gestopt, hier volgend jaar graag beter op letten.
 • Het budget is verhoogd met € 50,= en de vraag is of het budget van de schooloptocht kan worden losgekoppeld van de optocht in de stad. Ja, dit kan. De schooloptocht kan voortaan vanuit de vieringen worden bekostigd.
 • Bij de kinderoptocht in de stad is de groep van de Gummarusschool weer EERSTE geworden. Zowel de kinderen als betrokken ouders zijn hier zeer mee in hun nopjes. Bernadette geeft aan dat het er ook wel heel erg mooi uitzag. Kinderen die niet meer bij de prijsuitreiking aanwezig waren hebben maandag na de vakantie hun insigne en snoepzak in de klas gekregen van Carmen.

 

Budgetten:

 • In april studeren een aantal juffen af in cultuur. Zij maken dan een cultuurplan voor 4 jaar. Dit kan telkens herhaald worden. Daarnaast maken zij een activiteitenplan voor alle activiteiten die met cultuur te maken hebben. Sommige activiteiten kosten helaas veel geld en daarom hadden we vorige vergadering al de vraag gekregen of het OC hier eventueel in kan bijdragen.

We hebben toen afgesproken dat het budget dat nu al gereserveerd staat voor        excursies daarvoor gebruikt zou kunnen worden. Dit was € 1000,= en is nu verhoogd naar € 1500,= inclusief de musical van groep 8.
Tevens staat er een bedrag gereserveerd van € 2000,= voor “iets groots” zoals het zoveel jarig bestaan van de school etc. Dit jaar hebben het 90 jarig bestaan gevierd, hier is echter niet zoveel geld aan uitgegeven.

Na enige discussie spreken we af dat de werkgroep cultuur met concrete voorstellen inclusief kostenoverzicht komt, en dan bekijken we vanuit het OC of we dit gaan bekostigen of niet. Dit zou dan eventueel uit het budget van € 2000,= gedaan kunnen worden.

Het is dus niet zo dat de werkgroep cultuur standaard vanuit het OC dat budget van  € 2000,= krijgt en daar vrij over kan beschikken.

 

 • Nieuw voorstel voor het oud papier:
  Het jaarschema plannen en schuiven bij uitval etc. brengt behoorlijk wat werk en onrust mee voor Miranda. Zij stelt daarom voor dat er elk jaar iemand van de nieuwe OC leden standaard bij de werkgroep oud papier komt. Het ene jaar loop je dan mee met contactpersoon/1e verantwoordelijke en het andere jaar ben je zelf de 1e verantwoordelijke en loopt er een nieuw lid met je mee. Hierdoor krijg je meer roulatie en heeft niet maar 1 persoon elk jaar de stress om het schema dicht te krijgen en op het laatste moment vervanging te regelen bij uitval.
  Iedereen vindt dit een prima idee en we gaan dit in ieder geval proberen.

 

 

 

Draaiboeken:

Dit schooljaar maakt elke werkgroep een draaiboek van de betreffende activiteit. Deze worden naar Corine A. gemaild en zij slaat deze digitaal op. Tevens legt zij een map aan met de papieren versies. We spreken af dat bij de laatste vergadering alle draaiboeken binnen moeten zijn bij Corine.

 

Samenwerking Pippi:

Miranda Suikerbuik is aanwezig als voorzitter van de ouderraad bij Pippi en zij geeft aan graag samen te willen werken bij bepaalde activiteiten zoals bv. het pleinfeest, de schoolfotograaf, Sint Maarten en Kerstversiering.
We spreken af dat Corine A. de notulen van vandaag doorstuurt naar Miranda en tevens de agenda’s van de komende vergaderingen. Per keer bekijken we dan of Miranda daar wel of niet bij aanwezig moet of wil zijn. Dit is afhankelijk van wat er op de agenda staat.

 

Schoolreis:

De bijdrage vanuit het OC staat op € 500,=. We spreken af dat dit geld gebruikt wordt om de eigen bijdrage van ouders op € 20,= te kunnen houden en daarnaast zorgen we ervoor dat elk kind iets lekkers krijgt. Cindy zal met Iwan bespreken waar de groepen naar toe gaan en juist op de locaties waar kinderen niets extra’s krijgen zoals bv. de Biesbosch krijgen de kinderen dan een traktatie vanuit het OC.

 

Pasen:

De werkgroep pasen heeft een project, Swimmie, waarbij aan de hand van een prentenboek elke klas een “puzzelstuk” maakt. Uiteindelijk worden deze puzzelstukken op donderdag voor pasen samengevoegd en moet er 1 grote rode vis ontstaan. De visie hierachter is: Samen één, Samen sterk. In de bovenbouw doen ze daarnaast nog een project dat over vriendschap en pesten gaat, dit heet Jessie.

Natuurlijk wordt er ook weer getjietst, dus hardgekookte eieren meegeven die donderdag.

Er is geen extra hulp nodig vanuit het OC.

 

Rondvraag:

 • Cindy geeft aan dat er een aantal meiden uit groep 6B de school willen aanmelden voor de Kids top 20. Ze vraagt Marijn of hij aan Els kan vragen of dat mag. Volgens Marijn kunnen de meiden dit beter zelf aan Els uitleggen en vragen.
 • Wanda heeft een lijst met ouders die de schoolfoto’s nog niet hebben betaald, zij zal deze namen doorgeven aan de betreffende leerkracht die dan de ouders op de hoogte kan stellen.
 • Miranda vraagt of het klopt dat er een spelletjesmiddag wordt georganiseerd want Siep en Baukje hadden dit gezegd. Ja, dat klopt en Marijn zegt dat er meer informatie hierover in de volgende ouderinfo komt.
 • Desireé geeft aan dat juf Sonja per 8 april stopt met lesgeven en vraagt of wij vanuit het OC nog iets doen ter afscheid. Wij regelen een bloemetje.
 • Carmen geeft aan dat Yennin thuis kwam met het verhaal dat de kinderen binnenkort 5 dagen tot 14.00 uur naar school gaan, klopt dit?
  Nee, Marijn zegt dat hier helemaal niets van bekend is. Er zijn wel scholen waar ze tussen de middag alle kinderen op school een half uur lunchpauze geven en daarna weer doorgaan met de lessen. Zij zijn dan inderdaad vroeger uit, maar dit geldt niet voor de Gummarus.

 

Acties:

Wie:                 Wat:                                                                                       Wanneer:

Georgette         Email opzetten nieuw lid groep 6                                             Zo snel mogelijk

1e Verantw.       Draaiboek maken van activiteit                                    Vóór 24 juni 2013

Corine A.          Notulen doorsturen naar Miranda Suikerbuik                          Zo snel mogelijk
                        Agenda’s doorsturen naar Miranda Suikerbuik             Vóór elke vergad.

Cindy               Bespreken traktatie schoolreis met Iwan                                 Zo snel mogelijk

Wanda             Namen niet betaalde schoolfoto’s doorgeven                            Zo snel mogelijk

???                  Bloemetje regelen juf Sonja                                                    8 april 2013

 

Ingrid              Bespreken Iwan andere jurering carnaval                               Zo snel mogelijk

Ingrid              Concreet plan cultuur met kostenoverzicht                               Vóór 13 mei 2013

 

 

Notulen vergadering oudercomité 14 januari 2013

 

Aanwezig:        Bianca, Wanda, Miranda, Joost, Georgette, Manuela M., Carmen, Jolanda     en Corine A.

Afwezig:          Manuela V., Cindy, Desirée, Eveline, Jennifer, Corina L.

Aanwezig team:  Marijn, Anouska, Sonja, Brigitte en Rian.

 

Opening:  Bianca heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

Mededelingen: 

 • Edwin heeft aangegeven helemaal uit het oudercomité te stappen, hij kan bij vele vergaderingen niet aanwezig zijn vanwege zijn werk. We proberen een nieuw lid te vinden via de groepen 6. Corine zal de leerkrachten vragen een mail naar de betreffende ouders te sturen.
 • Sonja geeft aan dat alle basisscholen in Nederland een cultuurprogramma moeten integreren. Momenteel worden daar 3 leerkrachten voor geschoold, zij hebben in april een plan van aanpak klaar voor de Gummarus. Vanuit het rijk krijgt de school een bedrag van €10,90 per kind per jaar. Dit is niet voldoende om alles wat nodig is ook daadwerkelijk te kunnen doen. De vraag is dan ook of het oudercomité hierin tegemoet kan komen. Bianca vraagt aan Cindy na wat er mogelijk is en koppelt dit de volgende vergadering terug. Daarna kunnen we een besluit nemen. Wellicht kunnen we al iets met het budget dat nu vermeld staat voor excursies, want ook die vallen onder cultuur.
 • Joost vraagt of we duidelijker kunnen uitleggen hoe het oudercomité precies werkt, hoe besluiten worden genomen etc. We spreken af hier na de vergadering op terug te komen (zonder team).

 

Ingekomen post: Er is geen ingekomen post.

 

Notulen 20 november 2012:

 • Er zijn nog geen stevige borden, bekers en bestek aangeschaft maar dit gaat wel binnenkort gebeuren.
 • Is er nu iemand aanwezig die zich wil opwerpen om in de werkgroep voor de scholenmarkt plaats te nemen ? Nee. Corine zal een mail sturen naar alle OC leden, wellicht is er wel iemand die wil.
 • Het budget voor de kleutergroepen en de budgetten voor alle klassen zijn die nu dubbel of toch niet? Dit is helaas nog niet duidelijk. Bianca neemt dit op met Cindy, zij zullen samen bekijken wat er precies betaald wordt uit beide budgetten. Komen we volgende vergadering op terug.
 • Komt er wel of geen opa en oma dag? Het team is daar wel mee bezig maar het is nog niet helemaal zeker. De ene leerkracht is wel enthousiast en de ander ziet erg veel organisatorische problemen. Zodra er duidelijkheid over is dan horen wij het.
 • De pasfoto’s van de OC leden voor op de website zijn helaas gewist. Miranda zal nieuwe maken, we spreken nog af wanneer.
 • Op de oproep voor nieuwe verkeersregelaars zijn bijna geen reacties gekomen, jammer want we hebben er echt meer nodig om alles in goede banen te leiden tijdens bijvoorbeeld de carnavalsoptocht.

 

Evaluatie Sint:  Alles is prima verlopen, leuke cadeautjes en gezellige dag.

Evaluatie Kerst:  De voorstellingen in de klas was een erg leuk idee, was wel jammer dat niet elke leerkracht zich aan het schema heeft gehouden. Dit had ontroostbare kinderen tot gevolg omdat hun ouders de voorstelling niet gezien hebben.

Er waren niet zoveel “eenzame” mensen en toen heeft de kerk een aantal vrijwilligers gevraagd deel te nemen aan het kerstdiner, zij waren erg enthousiast.

De levende kerststal, met écht kindje Jezus, was erg leuk. Alleen maar positieve reacties op gehoord.

Rian geeft aan dat de kerstboom iets eerder had mogen worden opgeruimd. Manuela legt uit dat zij helaas niet eerder dan woensdag tijd had maar het wel graag zelf wilde doen. In het verleden nam men het niet zo nauw en deed men alles gewoon in dozen zonder te sorteren of te zorgen dat er geen dingen in de knoop konden gaan. Manuela geeft aan dat Manuela V. het stokje van haar overneemt omdat dit haar laatste jaar bij het oudercomité is.

 

Carnaval:

 • Op vrijdag 8 februari vieren we op school carnaval, wie wil er ’s morgens het plein versieren (bij slecht weer de gymzaal)? Corine, Wanda, Manuela M. en Georgette. Corine zal via de mail ook de andere leden vragen of zij kunnen helpen.
 • Wie wil er foto’s maken tijdens de optocht? Corine zal dit doen.
 • De Jury bestaat dit jaar uit Els, Miranda, Jolanda en Carmen.
 • Er zijn 365 zakjes chips nodig, de vraag is of dit alleen naturel mag zijn. Cindy regelt deze meestal dus Corine zal dit aan Cindy vragen.

Voor de kinderoptocht op zaterdag 9 februari hebben zich ongeveer 40 kindjes aangemeld. Het idee is dat we gaan schoolzwemmen in de Striene Zeej. Er zullen kinderen in een groot blauw zeil lopen, er zullen kinderen grote blauwe golven dragen waartussen het publiek op zwemles mag. Daarnaast hebben we van de kar een vuurtoren gemaakt en op de kar komt een meerminneke te zitten. Zij zal de zwemdiploma’s uitdelen aan iedereen die meedoet uit het publiek.

We zijn druk met de voorbereidingen en hebben er nu al ontzettend veel zin in. De kinderen komen natuurlijk weer op woensdagmiddag knutselen op school, mogen we daar karton van de school voor gebruiken ? Ja.

De vraag is wel of er nog eens naar het budget kan worden gekeken want we krijgen helaas door de crisis niet meer zoveel gesponsord als afgelopen jaren. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk zelf te maken maar er moeten toch echt ook spullen worden gekocht. Als we het aantal kinderen elk jaar zien toenemen laten we in elk geval zien dat de kinderen hier een groot plezier aan beleven. Bianca geeft aan dit met Cindy te zullen bespreken.

 

Pleinfeest:  Gezien de drukte aan het eind van het schooljaar (sportdagen, kamp, brugklas week) is het voorstel om dit pas aan het begin van het nieuwe schooljaar te doen. We geven zaterdag 14 september aan als datum. Marijn zal dit in de planning meenemen. Joost en Jolanda willen graag aan de werkgroep worden toegevoegd.
Manuela geeft aan dat Toerdeloo en Pippi graag bij de organisatie en uitvoering betrokken worden

 

Rondvraag:

 • Anouska geeft aan dat alle klassen zijn uitgenodigd om te komen schaatsen bij de familie van Adrichem, de meeste proberen nog deze week te gaan. Is het mogelijk om een bedankje aan de familie van Adrichem te geven, een bloemetje? Ja hoor, dit hebben we vorig jaar ook gedaan.
 • De brugklas week staat gepland van 10 tot 14 juni.
 • Wanda vraagt of de leerkrachten even willen kijken of er in de klassen nog nabestellingen of machtigingen van de schoolfotograaf liggen. Marijn zal dit aan het team vragen.
 • Manuela V. had een brief gekregen van teleurgestelde kinderen omdat de nacht van 8 niet doorgaat. Of wij als oudercomité er toch AUB voor kunnen zorgen dat dit wel doorgaat. Wij kunnen hier eigenlijk niets mee want het oudercomité organiseert dat niet. Het team heeft er bewust van afgezien omdat het organisatorisch niet lukte dit jaar. De kinderen hebben al zo’n vol programma en daarnaast zijn er allerlei verenigingen die niet meer willen meewerken om ’s nachts een programma in elkaar te draaien. Wel gaat de musical nu weer naar groep 8.
 • Georgette vraagt of er nog artikelen naar de pers moeten bijvoorbeeld over carnaval. De Steenbergse Courant is al op de hoogte en uitgenodigd tijdens de knutselmiddag, maar de Steenbergse Bode en BN/de Stem nog niet. Dit gaat zij alsnog doorgeven.
 • Evaluatie Thema avond: Eindelijk na jaren weer eens een zeer succesvolle thema avond geweest. Druk bezocht en over het algemeen positieve reacties, vooral van de ouders van de kleuters. Zij waren nog helemaal niet bekend met de Kanjertraining en zijn erg blij met de gegeven informatie.
 • Manuela M. geeft aan dat Niels (haar man) de stepjes van de kleuters wel wil repareren tegen de kostprijs van de gebruikte materialen. Het gaat met name over de handvatten. School heeft een budget voor reparaties, de rekening kan dus naar school.

 

Sluiting:  Bianca bedankt iedereen voor de inzet en sluit de vergadering.

 

 

 

Acties:             Wat:                                                                                       Wanneer:

Corine              Mail opstellen nieuw lid groep 6                                              Zo snel mogelijk
                        Mail OC leden werkgroep scholenmarkt                                   Zo snel mogelijk
                        Datum Miranda nieuwe pasfoto’s                                             Begin maart
                        Mail OC leden versieren carnaval                                            Zo snel mogelijk
                        Cindy vragen 365 naturel chips                                               Zo snel mogelijk
                        versieren en foto’s maken carnaval                                          Vrijdag 8 febr.

Bianca              Cindy vragen budget cultuur                                                   Voor 13 maart
                        Cindy vragen kleuterbudget en klassenbudget                         Voor 13 maart
                        Cindy vragen budget carnaval hoger?                                      Zo snel mogelijk

Marijn              Team vragen of er nabestellingen fotograaf liggen                  Zo snel mogelijk

Georgette         Steenbergse Bode en BN de Stem carnaval                              Zo snel mogelijk
                        Versieren carnaval                                                                  Vrijdag 8 febr.

Wanda             Versieren carnaval                                                                  Vrijdag 8 febr.

Manuela M.       Versieren carnaval                                                                  Vrijdag 8 febr.

Miranda           Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.

Jolanda           Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.

Carmen             Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.

Els                   Jureren carnaval                                                                    Vrijdag 8 febr.