Kanjertraining in groep 4b

Kanjer Groep 4b werkt ook wekelijks met Kanjer.

Wij gaan uit van het knieboek: Max en de klas.
Max staat in groep 4 centraal, hij is de kanjer en laat zien hoe je met elkaar, in bepaalde situaties om kunt gaan.
Max zit op school en denkt over heel veel dingen na. Ook heeft Max een rijke fantasie. Zijn gedachten gaan af en toe met hem op de loop. 
Heel veel situaties zijn gelijk aan onze klas. Zo zijn er verhalen die gaan over een invaljuf, de gymles, het leren lezen en nog veel meer.
Na elk hoofdstuk zijn er werkbladen voor de kinderen of volgt er een gesprek naar aanleiding van de gedachten en fantasieën van Max.
De kanjerregels worden herhaald en er worden rollenspelen gedaan. Complimenten geven vinden wij belangrijk en wij doen veel vertrouwensoefeningen samen, want we willen elkaar laten weten dat we te vertrouwen zijn.

Kanjertraining in groep 5b

Donderdagochtend 21 maart was dan eindelijk de KANJER ouderles. De kinderen keken er al dagen naar uit.
Vele vaders, moeders en oma’s hadden tijd vrij gemaakt om met ons mee te doen..

We zijn in de klas begonnen met het verhaal over de zwerver, Mister Peaunut.
Mister Peuanut bedoelt het altijd goed, maar het loopt steeds verkeerd af.
Deze les ging over “Luisteren”.
We hebben geleerd, dat het belangrijk is te luisteren naar iemand die tegen je praat en ook te laten zien dat je echt luistert.
Het doel van de les was te ervaren dat je luistert met heel je lijf, LET GOED OP DE ANDER.
Hierna gingen we naar de gymzaal om een aantal vertrouwens oefeningen te doen.

Deze oefeningen doe je alleen maar met een ander , als je de ander ook echt vertrouwt.

-We hebben tweetallen gemaakt, waarbij de ene leerling zich achterover liet vallen en de ander hem opving.

-We liepen blindenmannetje in de kring en werden opgevangen door onze medeleerlingen en weer een andere richting opgestuurd.

-We liepen met de ogen dicht door de gymzaal waarbij pa, ma of oma aanwijzingen gaf zodat we niet botsten.

Hierna deden we oefeningen waarbij we elkaar wel heel dicht naderden.

-we liepen allemaal door de zaal en moesten bij de medeleerlingen kijken welke kleur ogen ze hadden.

-het werd nog closer toen we in tweetallen de zaal moesten oversteken. Hierbij mocht het blaadje dat tussen de voorhoofden was geklemd niet op de grond vallen.

Tenslotte deden we een oefening waarbij we moesten samenwerken en luisteren naar de leider.

-We stonden gearmd in de kring met ons gezicht naar buiten. De meneer had een leerling ingefluisterd waar we heen moesten. De kring mocht niet breken.

Zo liepen we naar ons doel, maar de kring brak toch één keer.

De spannendste oefening hadden we voor het laatst bewaard.

-In onze klas stonden de tafeltjes tegen elkaar in een bepaalde richting. Maar er zaten enkele hoeken in( je moest dus een bocht maken)  en sommige tafeltjes stonden van elkaar vandaan.( hier moest je een grote stap maken).

Een leerling werd geblinddoekt en liep  de route over de tafeltjes. Hij kreeg hierbij aanwijzingen van een medeleerling die hij helemaal vertrouwde.

Als afsluiting liep een ouder geblinddoekt over het parcours en werd de weg gewezen door haar zoontje.
Spannend, maar het lukte.

Al met al een fijne Kanjerles voor de ouders.

Kanjerles met ouders groep 8

Ouderkanjerles 10-4-2013.

 Met 4 ouders zijn we aan de slag gegaan in de gymzaal.
Eerst heb ik kort wat verteld hoe we met kanjer in groep 8b gestart zijn. Het was toch weer een nieuwe groep, dus dan is eerst kennismaken en elkaar leren kennen belangrijk.
Even benoemd hoe we deze lessen gedaan hebben.
Daarna hebben alle leerlingen met een groepje de 4 petten uitgespeeld. Dit deden ze door een situatie, dat ze met een fiets waren gevallen. Daar reageerden de rode petten op en daarna de zwarte en als laatste de witte petten.
Daarna gingen we samenwerken in de kring. Twee grote kringen met leerlingen en ouders moesten handen vast in de kring en dan een hoepel doorgeven. Maar de handen mochten niet los. Hoe doe je dat? Je door de hoepel worstelen en dan de volgende totdat hij het kringetje rond is geweest.
Dit ging erg goed, na even nadenken wat de handige manier is.
Daarna hebben we een parcours gelopen met blinddoek, waarbij de ene moest vertellen welke richting en veilig over de hindernissen sturen.
Daarna werd er gewisseld en kon de andere dit ervaren.
Omdat de tijd zo snel ging zijn we voor het klapstuk snel terug naar de klas gegaan. De ouders durfden niet als een plank achterover van de tafel te vallen, maar er waren genoeg vrijwilligers in de klas.
Zoveel dat we daar niet genoeg  tijd meer voor  hadden en dit gewoon weer in een andere kanjerles  gaan doen.
Jammer, dat er zo weinig ouders aanwezig konden zijn, maar het was wel een leuke ervaring voor ouders en leerlingen, dat we zoveel tijd en ruimte hadden.

Kanjer in groep 5a

We werken wekelijks met Kanjer.
Dit gebeurt aan de hand van het boek van Max de zwerver.
In een aantal verhalen, die vertelt en behandeld worden, leren de leerlingen dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.
Ze leren gedrag te herkennen. We proberen de leerlingen hiervan bewust te maken, door dit ook te betrekken op het gedrag wat ze in de klas of op het plein of thuis laten zien.
Tevens is het de bedoeling dat de leerlingen voor elkaar leren opkomen en niet tegen elkaar op gaan staan.
We leren ze stevig in hun schoenen te staan en zich in allerlei situaties, die ook  in de verhalen worden beschreven en worden bevraagd, weten staande te houden.

Een van de verhalen gaat over luisteren naar elkaar.
Luisteren is heel moeilijk. Denk maar aan een opdracht. Maar naar elkaar luisteren is nog moeilijker.
Je moet namelijk de ander laten uitspreken in niet in de rede vallen.
Daar hebben we mee geoefend.
Hierbij moest de een iets aan de ander  vertellen, die dan niet luisterde en omgekeerd.
Op die manier konden ze ervaren dat luisteren belangrijk is voor degene die iets wil vertellen, maar ook voor degene die wil luisteren.
Daarna zijn we nog bezig geweest met een van de 5 basisregels; We vertrouwen elkaar.
De leerlingen die in het midden stond werd door de andere leerlingen heen en weer geduwd waarbij ze erop letten dat ze hem niet lieten vallen.

Kanjer in groep 4a

In groep 4 werken we met “Max en de klas”. Dit is een onderdeel van het Kanjerprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen.

De verhalen klinken de meeste kinderen niet onbekend in de oren, al zullen lang niet alle situaties die zij herkennen, zich afspelen binnen de schoolse context. Daarnaast zijn kinderen op deze leeftijd geboren filosofen. De verhalen en opdrachten zijn dan ook daarop afgestemd. Deze verhalen worden voorgelezen uit een knieboek: Max en de klas. Het verhaal gaat over Max, dezelfde jongen waarvan de kinderen in groep ½ en 3 al hebben gehoord. Max heeft oranje haar met strepen. Zo lijkt hij op een tijger. Dat wil Max graag. Hij wil niet gek doen, bang of raar. Hij wil in de klas graag de witte pet op. Dat willen wij ook allemaal graag. Max zit op school en denkt over heel veel dingen na. Ook heeft Max een rijke fantasie. Zijn gedachten gaan af en toe met hem op de loop.

De verhalen hebben een meer filosofische inslag. Na elk hoofdstuk zijn er werkbladen voor de kinderen of volgt er een gesprek naar aanleiding van de gedachten en fantasieën van Max. De kanjerregels worden in elke kring herhaald.

Als eerste hebben we in de kanjerkring gepraat met elkaar. We hebben geleerd dat we elkaar aan moeten kijken als je met elkaar praat. En we hebben antwoord gegeven in hele mooie zinnen. Daarna hebben we het over piekeren gehad. Als je piekert, dan denk je over alles té veel na. Dan maak je je zorgen en weet je niet meer wat je moet doen. Als tip hebben we: pieker niet alleen, maar praat met iemand die je vertrouwt. Dat helpt echt! Max ging mijmeren. Weet je wat dat is? Je denkt na over van alles en nog wat. Als je mijmert dan ben je aan het dromen en aan het fantaseren. Dan doe je als een echte filosoof. Dat is iemand die het leuk vindt om over van alles en nog wat na te denken. We konden zelfs nieuwe woorden bedenken, zoals ‘koepaard’ ( dat is een dier dat lijkt op een koe, maar doet als een paard) Leuk hè? Als je mijmert denk je soms zomaar aan iets anders. We gaan verder met het verhaal van Max in de klas. En we leren vast nog veel meer van Max.

Ook doen we regelmatig Kanjeroefeningen. Deze hebben altijd te maken met samenwerken en elkaar vertrouwen. Op de foto’s zijn enkele oefeningen te zien. Bijvoorbeeld rondlopen door de groep met de voorhoofden tegen elkaar en elkaar optillen.

Kanjer groep 4a 03-2013

Groetjes van de kanjers van groep 4a

Kanjertraining in groep 6a

In groep 6a hebben we de volgende oefeningen gedaan. De afspraken zijn inmiddels wel bekend, ze staan al omschreven in de andere stukjes bij de groepen die al aan de beurt zijn geweest.
– We hebben onszelf voorgesteld. Hoe? Sta stevig, met je voeten iets uit elkaar; Sta rechtop; laat je handen in elkaar rusten; kijk bij elke zin naar iemand anders, spreek duidelijk.

– Achterover laten vallen. Het gaat hierbij om vertrouwen hebben in elkaar. Hoe? Sta rechtop, houd je armen opzij, laat je naar achteren vallen zonder naar achteren te stappen.

– Iets aardigs zeggen. Voorbeeld: je kunt goed tekenen/je bent behulpzaam.

– Iedereen hoort erbij. We hebben met een bal in de kring naar elkaar gegooid, iedereen moest aan de beurt komen. Vervolgens begint de laatste weer en gooit de bal naar degene waarvan hij hem heeft gekregen.

– Vertrouwen en te vertrouwen zijn. Je loopt met gesloten ogen, de anderen vangen je op bij je schouders, draaien je om en je loopt weer door.

Er komt nog meer aan bod, dit waren enkele voorbeelden tot nu toe.

Kanjertraining groep 3a

Groep 3a werkt ook wekelijks met Kanjer. Inmiddels zijn we aangekomen bij verhaal 11. Max staat in groep 3 centraal, hij is de kanjer en laat zien hoe je met elkaar, in bepaalde situaties om kunt gaan.

Complimenten geven vinden wij heel belangrijk, want daar krijgen wij een blij gevoel van en dit stralen we dan ook uit. Complimenten worden gegeven over hoe iemand eruit ziet, over hoe iemand zich gedraagt, en over dingen die iemand heel goed kan.

Voorbeeld :       ‘ Ik vind het fijn dat ik vaak met jou mag spelen’.

                               ‘Ik vind dat jij mooie schoenen aan hebt’.

                               ‘Jij kan heel goed lezen’.

Ook doen wij veel vertrouwensoefeningen samen, want we willen elkaar laten weten dat we te vertrouwen zijn.

Stoelendans op de kanjermanier à zonder afvallers !                 Eindresultaat : 20 kinderen samen op

We zijn begonnen met 20 kinderen en 20 stoelen.                        6 stoelen !!

Elke ronde ging er één stoel af, en moesten er                                               We helpen elkaar !

Kinderen een stoel met elkaar delen.

Armen om elkaars schouders :

Zonder elkaar los te laten zijn we op de grond gaan zitten en weer terug opgestaan.
Een menselijke stoel – wij dragen elkaar op handen , zo trots zijn we op elkaar !

 

Kanjerles in groep 1/2D

Kanjerles in groep 1/2 D

Het vijfde verhaal van Max:

Max laat zien dat je een gekleurde pet, in deze les betreft het de gele pet, kunt veranderen naar een witte. Zodat je een kanjer wordt. We hebben zelfs een eigen kanjerlied gezongen, zodat je door de muziek ook voelt dat je niet bang hoeft te zijn. “Als ik dat hoor, ben ik niet bang zegt Max.”

Kanjers kunnen heel goed samenwerken en wanneer kun je goed samenwerken: als je elkaar vertrouwt! Daarom zijn wij de afgelopen dagen bezig geweest om het kind van de dag op te tillen. Hierbij gaat het kind van de dag op een mat liggen en kiest  een 9-tal kinderen uit om hem/haar op te tillen.

De kinderen in deze klas zijn echte “kanjers”, ze hebben zelfs de juf opgetild.

 Als afsluiting van de les hebben we de kinderen een kanjermuts op laten zetten, en daarbij zijn ze trots en stevig gaan staan. Zodat ze ook werkelijk voelen wat het is om een kanjer te zijn.

 

Kanjertraining in groep 7a

Kanjer groep 7a

 

De kanjerafspraken:

 

In de groep zijn we vooral bezig geweest met vertrouwen. Wie kun je vertrouwen? Ben ik te vertrouwen? Wanneer is informatie vertrouwelijk? Welke dingen kun je tegen iedereen vertellen en wanneer zeg je iets alleen tegen mensen die je echt vertrouwt? Wat vertel je tegen je ouders, je juf, vriend(inn)en, een klasgenootje of een kennis.

 

We hebben ook debatten gehouden aan de hand van verschillende stellingen. Was je het eens met een stelling, dan nam je een groen kaartje, oneens een rode.

 

Als je ergens een mening over hebt, moet je dat goed kunnen motiveren. Het is belangrijk een ander uit te laten praten en goed naar elkaar te luisteren. En misschien…als iemand goede argumenten heeft, kun je besluiten je mening te veranderen.

 

Als je in debat gaat, geef je elkaar eerst een hand en respecteer je de mening van de ander. Het is fijn om te kunnen zeggen wat je mening is. Je bent een kanjer als je dat durft en een ander ook de ruimte voor zijn eigen mening geeft.

 

 

 

Kanjertraining in groep 1/2c

Ook in groep 1/2c zijn we volop bezig met de Kanjertraining. Deze maand hebben we het tweede verhaal uit het Kanjerboek voorgelezen. Max heeft een dorp ontdekt waar ze gekleurde huizen hebben en gekleurde petten. En zo gezellig is het daar niet.

  • De zwarte papagaaien spelen de baas
  • De rode apen lachen iedereen uit
  • De gele konijntjes zijn altijd bang
  • En de witte tijgers helpen iedereen.

Max wil graag dat de papagaaien niet steeds de baas spelen, de rode apen niet iedereen uitlachen en de konijntjes iets meer gaan durven. Misschien kunnen de twee tijgers Robin en Renée helpen.

Na een kort gesprekje over het verhaaltje en de kleur petten hebben we met de hele groep een aantal spelletjes gedaan.

  • De les ervoor hebben we geleerd om trots te staan. Dit hebben we nog even herhaald
  • Nu gaan we leren om elkaar te vertrouwen!
    • Maak van je zelf een plank en laat je achterover vallen. Vertrouw erop dat de juf je opvangt! En dat durfden ze gelukkig bijna allemaal!

 

  • Als laatste gaan we nog in een polonaisekring staan. Doe alsof het kind dat voor je staat allemaal pluisjes op zijn kleren heeft. Veeg alle pluisjes van de schouders, rug, benen af. Dit vinden de kinderen allemaal enig om te doen!

 Verder geven we elkaar regelmatig complimenten en zeggen we dingen die we goed doen!