Brugklasweek juni 2011

Wij Sharelle&Bonnie&Delilah gaan een stukje over de brugklasweek vertellen!

Maandag- Hadden wij in de ochtend en gesprek met de directeur, Hij vertelde ons dat de brugklasweek net zoals de middelbare school is. Daarna hadden we mentor uur, Onze mentor is men Jack,We kregen huiswerk mee en dit huiswerk was en harde boek kafte en en zachte boek. Na dat mentor uur, Hadden we Duits door men Tin, Je leerde Duitse, Zoals dat mercedes en Duitse merk is. Toen hadden we aardrijkskunde, We leerde grafieke tekenen en kregen daar ook huiswerk mee. Drama hadden we ook,Dat kregen we door juf Sonja, Toen hadden we gym door leraren van Het Roncalie, Toen hadden we wiskunde. Deze dag was voor ons heel leuk.

Dinsdag– kregen we geschiedenis over Egypte!we kregen toen uitleg over de farao’s, meisje van yde en de piramide’s. Het 2e uur kregen we Frans. Dat was wel leuk we kregen toen een Frans boekje en daaruit leerden we Frans. Toen kregen we Engels . we kregen toen ook een boekje toen kregen we daaruit huiswerk van en uit een leerboekje een s.o. Na Engels kregen we muziek. Dat was heel leuk we gingen met onze handen muziek maken want we hadden geen instrumenten dus gingen wie liedjes maken met onze handen. Toen kregen we maatschappij we leerden over het geloof ,over traditionele feesten. Daarna kregen we Nederlands daar kregen we ook huiswerk we moesten de volgende dag een verhaal afhebben over de middelbare school. Daarna kregen we tekenen toen moesten we een soort strip maken maar bij de meeste is alleen de voorkant af deze dag was ook een leuke dag.

Woensdag– Kregen we Nederlands we moesten dat verhaal af hebben wat we dinsdag hadden, we moesten onze verhalen nakijken en dan mocht je het in het net opschrijven. We kregen ook Aardrijkskunde toen moeste we onze huiswerk nakijken, toen hadden we mentor uur door men Jack, Toen moest iedereen zijn huiswerk mee nemen en dat huiswerk was en harde boek en een zachte boek die moesten gekaft zijn en daar kreeg je en punt mee. Toen hadden we maatschappij leer, We moesten onze boekjes verder af maken en wat je de vorige keer had gedaan nakijken. Deze dag werd ook heel leuk.

Donderdag– toen hadden we weer geschiedenis toen gingen we verder over Egypte we hadden de vorige keer huiswerk gekregen en moesten we dat donderdag afhebben je moest je voor en achternaam in heroglieven schrijven. Toen hadden we wiskunde daar hadden we toen ook huiswerk van gekregen en dat moesten we donderdag ook weer afhebben dat waren van die tabelletjes die je moest invullen. Daarna kregen we weer engels toen kregen we ons s.o en we moesten ons huiswerk van de vorige keer afhebben.daarna kregen we weer muziek toen leerde we er nog een liedje bij we hadden het over de muziek hoe hard en hoe zacht het kan klinken. Daarna hadden we natuur we moesten een proefje doen  of zo’n buisje met drie van die kogeltjes hoe diep die gingen in een bekertje water en zo steeds meer kogeltjes.daarna kregen we latijn dat was wel leuk we hadden het nog nooit gehad en het was best moeilijk en sommige woorden waren ook engels maar we kregen ook nog huiswerk van latijn en een toets. Daarna hadden we jazz we gingen een dansje doen op give me everything van pitbull .juffrouw Danique gaf ons deze les en het was heel leuk en het einde van de dag wisten we het dansje.

Vrijdag– Kregen we Frans we leerde en liedje en moesten op schrijven of we bekende woorden kenden in het lied, We leerde ook nog cijfers en we deden bingo daar had ik(Sharelle) Mee gewonen en kreeg en gummetje van de franse juffrouw.  Daarna kregen we Latijn we deden en toets en hadden ook nog en Griekse pagina in ons boekje. We leerde over de goden zoals Venus. Toen kregen we techniek we maakte 6 van die blokjes en dat moest je schuren, dat het rond werd en beetje, hun hebben de blokjes meegenomen om hem verder af te maken want we hadden niet zoveel tijd. We hadden 2 uren techniek. Toen kregen we natuur, we deden proefjes met de men dan had je vuur en moest je en thee zakje op het blad leggen en moest je vuur der op doen en dan vlamde dat ding naar boven, en we hadden het over helium. Toen hadden we weer gym lichamelijk oefeningen. Dat was heel leuk we deden hockey en basketbal. toen moesten we weer naar de aula toen kregen we en diploma uitreiking.

Gelukkig was iedereen geslaagd, En was de brugklas weer super leuk.